r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Buitenlandse Zaken (Defensie), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2018 - 20 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Voornaamste agendapunten

Integrale EU-strategie op het gebied van veiligheid en defensie

Op maandag 19 november zullen de Ministers van Defensie samen met de Ministers van Buitenlandse Zaken de EU-samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie bespreken.

Zij zullen de initiatieven evalueren die in het kader van de uitvoering van de integrale EU-strategie op dit gebied zijn genomen, waaronder de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD), het Europees Defensiefonds, militaire mobiliteit, het militair plannings- en uitvoeringsvermogen (MPCC), het pact inzake het civiele GVDB en het voorstel voor een Europese vredesfaciliteit.

Verwacht wordt dat de Raad conclusies over veiligheid en defensie zal aannemen.

Samenwerking EU-NAVO

De Ministers van Defensie zullen met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg de recentste ontwikkelingen in de samenwerking tussen de EU en de NAVO bespreken. Onder meer hybride dreigingen en militaire mobiliteit zullen daarbij aan bod komen.

GVDB-missies en -operaties

De ministers zullen de GVDB-missies en -operaties evalueren.

Vergadering van het bestuur van het EDA

Het bestuur van het Europees Defensieagentschap zal vergaderen op 20 november, vóór de zitting van de Raad. Het zal de CARD-testeditie bespreken.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert elke maand.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven