r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Landbouw en Visserij, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2018 - 20 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Voornaamste agendapunten

Bestanden van diepzeevissen: Vangstmogelijkheden voor 2019 en 2020

De Raad moet overeenstemming bereiken over de vangstmogelijkheden voor bepaalde bestanden van diepzeevissen voor 2019 en 2020.

Toekomst van het GLB na 2020

De Raad zal tevens bezien welke voortgang er is gemaakt met het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020, met name wat betreft de volgende verordeningen:

Overige punten

De ministers zullen van gedachten wisselen over:

Daarnaast zullen de ministers worden ingelicht over:

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven