r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Economische en Financiële Zaken (Begroting), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Voornaamste agendapunten

De Raad zal de onderhandelingen met het Europees Parlement over de algemene begroting van de EU voor 2019 voorbereiden. Deze onderhandelingen zullen op dezelfde dag worden gevoerd tijdens een vergadering van het bemiddelingscomité.

Het bemiddelingscomité moet de kloof tussen het standpunt van de Raad en dat van het Europees Parlement overbruggen en overeenstemming bereiken over een gezamenlijke tekst.

Na de vergadering van het bemiddelingscomité zal de Raad zijn zitting voortzetten om nota te nemen van de resultaten en het akkoord goed te keuren. Indien de onderhandelingen met het Parlement spaak lopen, kan de Raad bepalen welke stappen er worden ondernomen.

Op 24 oktober liet de Raad weten niet te kunnen instemmen met alle amendementen van het Parlement op de begroting voor 2019. Daardoor ging op 30 oktober een bemiddelingsprocedure van 3 weken van start. Deze procedure loopt op 19 november ten einde.

Het Parlement wil de totale vastleggingskredieten optrekken tot € 166,3 miljard en de totale betalingskredieten tot € 149,3 miljard. De Raad had de totale vastleggingskredieten op € 164,1 miljard en de totale betalingskredieten op € 148,2 miljard vastgesteld.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven