r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 november 2018 (OR. en)

14005/18 OJ CONS 57

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

12 november 2018 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 14006/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14007/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Waarden van de Unie - Hongarije / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Stand van zaken

 • 4. 
  Rechtsstaat in Polen / artikel 7, lid 1, VEU - met redenen omkleed voorstel

  Stand van zaken

 • 5. 
  Voorbereiding van de Europese Raad van 13 en 13430/18

  14 december 2018 Geannoteerde ontwerpagenda Gedachtewisseling

 • 6. 
  Jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat 13591/18

  Gedachtewisseling

  Wetgevingsberaadslagingen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

  de Europese Unie)

 • 7. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 13473/18 + COR 1 Oriënterend debat

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Wetgevingsprogrammering - werkprogramma van de 13590/18 + ADD 1

  Commissie 2019 Presentatie door de Commissie

 • 9. 
  Pakket subsidiariteit 13544/18 + ADD 1 Presentatie door de Commissie
 • 10. 
  Europees semester 2019 - routekaart 12451/1/18 REV 1 Presentatie door het voorzitterschap en het aantredende

  voorzitterschap

 • 11. 
  Diversen

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven