r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Buitenlandse Zaken/Handel), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 november 2018
plaats Brussel, België
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 7 november 2018 (OR. en)

13726/18 OJ CONS 56

RELEX 910

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Buitenlandse Zaken/Handel)

Europagebouw, Brussel

9 november 2018 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 13727/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 13729/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen a) Verordening screening van buitenlandse directe investeringen Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Horizontale bilaterale vrijwaringsverordening Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Modernisering van de Wereldhandelsorganisatie

  Stand van zaken

 • 5. 
  Lopende handelsbesprekingen

  Stand van zaken 6. Verslag van de Commissie over de uitvoering van 13801/18 + ADD 1

  vrijhandelsovereenkomsten Presentatie door de Commissie

 • 7. 
  Diversen

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad BZ vergadert minstens elke maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven