r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 september 2018
plaats Brussel, België
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 september 2018 (OR. en)

12120/18 OJ CONS 45

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

18 september 2018 (9.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 12123/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 12124/18

  artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027 11871/18 + COR 1 Oriënterend debat

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Oostenrijkse voorzitterschap
 • 5. 
  Wetgevingsprogramma a) Wetgevingsdossiers Stand van zaken
  • b) 
   Intentieverklaring

Presentatie door de Commissie 12075/18

Gedachtewisseling

 • 6. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad 11814/18 op 18 oktober 2018:

  geannoteerde ontwerpagenda Gedachtewisseling

 • 7. 
  Rechtsstaat in Polen / Artikel 7, lid 1, VEU - met redenen 12060/18 omkleed voorstel 12034/18 Hoorzitting van Polen overeenkomstig artikel 7, lid 1, VEU
 • 8. 
  Diversen

Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven