r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken (Gymnich), Wenen

Hundertwasserhaus in Wenen
datum 30 augustus 2018 - 31 augustus 2018
plaats Wenen, Oostenrijk
locatie Vienna Toon locatie
organisatie Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018 (Oostenrijks Voorzitterschap)

Officiële zittingen van de Raad worden georganiseerd door de Raad van de EU en voorgezeten door het voorzitterschap van de Raad. Elk voorzitterschap van de Raad belegt echter ook informele bijeenkomsten van de ministers om te spreken over initiatieven die verband houden met een bepaald thema of een Raadsformatie.

Meer informatie over de agenda en het resultaat van deze bijeenkomst staat op de website van het voorzitterschap.


Delen

Inhoud

1.

informele Raadsvergadering

2.

Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018 (Oostenrijks Voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 vervulde Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Oostenrijk volgde hiermee Bulgarije op. Oostenrijk was al twee keer eerder voorzitter van de Raad, in 1998 en 2006.

De prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka, die Oostenrijk samen met Bulgarije en Estland vormde. Die doelen waren met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de Europese buitengrenzen, economische groei en versterking van het concurrentievermogen. Het Oostenrijks voorzitterschap moest daarnaast een aantal uitdagingen op Europees niveau in goede banen leiden. Zo werd tijdens het voorzitterschap onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting en over de brexit.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven