r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begrotingsplannen na 2020 tonen een doel, maar missen ambitie, zegt EP

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 3 mei 2018.

EP-leden verwelkomden het Commissie-plan om nationale bijdragen tot 1,11% van het bruto nationaal inkomen te verhogen en nieuwe inkomsten voor volgende meerjarenbegroting te introduceren.

"In de presentatie door de Commissie werd het belang van een politieke begroting benadrukt. Het beginsel van Europese toegevoegde waarde is onderstreept. Het is belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op het belang van eigen financiële middelen, een kernpunt van de EP-resoluties. Meer geld voor Erasmus +, onderzoek, kleine en middelgrote ondernemingen en klimaatverandering is positief. We hadden graag een begroting van 1,3% van het bruto nationaal inkomen gezien. Met het oog op de begrotingverlaging voor landbouw en cohesie, zullen we er alles aan doen om onze posities te verdedigen. Het is belangrijk dat de Commissie de rol van financiële middelen benadrukt, overeenkomstig de standpunten van het Parlement.", zei Antonio Tajani, voorzitter van het EP.

De voorstellen van de Commissie gaan in de goede richting, zeiden de EP-leden, verheugd over de aandacht voor de financiering van voornamelijk nieuwe prioriteiten, zoals onderzoek, grensbeheer en migratie, steun voor jongeren, defensie en veiligheid. Desondanks zijn de voorstellen minder ambitieus dan de eigen positie van het EP. Veel EP-leden verwelkomden ook de plannen om EU-financiering te koppelen aan de mate van respect voor de rechtsstaat.

Een grote meerderheid prees ook plannen om nieuwe eigen financiële middelen voor de EU in te voeren, op basis van een nieuw stelsel van vennootschapsbelasting, inkomsten uit het emissiehandelssysteem en een belasting op plastic om de directe bijdragen van lidstaten, gebaseerd op het bruto nationaal product, te verlagen.

Plannen om de regionale ontwikkeling en de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te verminderen, moeten met de ontvangers worden besproken, onderstreepten de EP-leden, maar de Europese regio’s of landbouwgemeenschappen mogen niet worden gedupeerd. Sommigen betreurden dat het de plannen ontbrak aan visie of moedigere maatregelen om de toenemende sociale ongelijkheid of de klimaatverandering te bestrijden. Anderen hadden liever gezien dat de Commissie een beperktere meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2027 voorstelde in plaats van een sterkere, en protesteerden tegen wat zij zagen als politieke druk van de EU op nationale regeringen via het migratiebeleid of de voorgestelde "voorwaarde van de rechtsstaat" voor EU-financiering.

De EP-leden herhaalden ook dat de voorstellen voor de meerjarenbegroting en de eigen financiële middelen, evenals de verschillende programma's die in mei of juni zullen worden gepresenteerd, bijvoorbeeld voor landbouw, regionale ontwikkeling of onderzoek, als ondeelbaar pakket zullen worden behandeld tijdens de komende onderhandelingen met de Raad.

Het EP heeft zijn standpunten over het meerjarig financieel kader (MFK) en de eigen financiële middelen van de EU op 14 maart uiteengezet in twee resoluties: "De opstelling van het standpunt van het Parlement over het MFK na 2020" en "Hervorming van het EU-systeem van eigen middelen".

De EP-leden zullen naar verwachting reageren op de voorstellen van de Commissie van 2 mei in een nieuwe resolutie die eind mei zal worden aangenomen.

Klik op de link om de respectieve plenaire speech te bekijken:

Jean-Claude JUNCKER, President van de Europese Commissie

Günther H. OETTINGER, vicevoorzitter voor Begroting en Personeelszaken

Antonio TAJANI en Jean-Claude JUNCKER

Manfred WEBER (EPP, DE)

Udo BULLMANN (S&D, DE)

Bernd KÖLMEL (ECR, DE)

Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)

Ska KELLER (Greens/EFA, DE)

Liadh NI RIADA (GUE/NGL, IE)

Patrick O'FLYNN (EFDD, UK)

Marco ZANNI (ENF, IT)

Volgende stappen

De Raad zal zijn standpunt bepalen over het volgende MFK, dat de instemming van het Parlement vereist. De EP-leden hebben opgeroepen tot onderhandelingen met de Raad en de Commissie om vertraging te voorkomen, om zo te proberen een akkoord te bereiken vóór de Europese verkiezingen van 2019.


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven