r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Virtuele informatiedag CEF Transport Call 2018, Online

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 31 mei 2018
locatie Online Toon locatie
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

In mei opent CEF Transport Call 2018 met een budget van €450 miljoen. Om u verder op weg te helpen met uw projectidee organiseert de Europese Commissie op 31 mei een virtuele informatiedag.

Hoor meer over de prioriteiten en doelen van deze call en krijg tips voor het schrijven van een succesvolle aanvraag.

Voor wie?

De CEF TEN-T call 2018 is voor overheden, infrastructuurbeheerders, havenbedrijven, vervoerders en andere bedrijven.

CEF TEN-T call 2018

De doelen van deze call zijn: digitalisering van goederentransport en reizigersvervoer, veiligheid op de weg en multimodaliteit. Een projectidee dat voldoet aan een van deze doelen, moet vervolgens passen binnen de opgestelde prioriteiten.

De hoofdprioriteiten van deze call zijn: railoperabiliteit en European Rail Traffic Management Systems (ERTMS), veiligheid op de weg en innovatieve digitale oplossingen, en Intelligent Transport Services (ITS), River Information Systems (RIS) en multimodale logistieke platforms. De €450 miljoen wordt verdeeld over in totaal 15 subprioriteiten. Het grootste bedrag (€200 miljoen) daarvan is voor veiligheid op de weg en innovatieve digitale oplossingen.

Advies

Naar verwachting opent de call begin mei en sluit deze eind oktober. De officiële openingsdatum wordt later bekend. In die periode dat de call open staat kunt u een projectvoorstel indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toetst vooraf of uw project past in Nederland. Wij adviseren u om in een vroeg stadium een idee voor te leggen aan de CEF adviseurs van RVO.nl.

Meld u aan!

Interesse in deze call? Meld u voor de digitale informatiedag op de registratiepagina (Engels).

Meer weten?

CEF Transport


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven