r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias): Raad bevestigt akkoord met Europees Parlement

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 25 april 2018.

Infographic - Security controls when arriving and leaving the Schengen area

Zie volledige infographic

De EU-ambassadeurs hebben op 25 april een akkoord bevestigd dat tussen het voorzitterschap van de Raad en vertegenwoordigers van het Europees Parlement was bereikt over het voorstel voor een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias).

Het akkoord van vandaag is opnieuw een belangrijke stap voor het beschermen van de buitengrenzen van de EU. Als we vóór hun aankomst aan de grens weten wie naar de EU komt, zullen we beter in staat zijn diegenen tegen te houden die een bedreiging voor onze burgers kunnen vormen.

Valentin Radev, Bulgaars Minister van Binnenlandse Zaken

Dankzij het Etias zullen er controles vooraf kunnen worden verricht en kan zo nodig de reisautorisatie voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied reizen, worden geweigerd. Het zal bijdragen tot het verbeteren van de interne veiligheid, het voorkomen van illegale immigratie, het beschermen van de volksgezondheid en het verminderen van vertragingen aan de grenzen doordat personen die mogelijk een risico vormen op een van deze vlakken, al kunnen worden opgespoord voordat ze aan de grens aankomen.

Werking van het systeem

Het systeem zal gelden voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen. Zij zullen vóór hun afreis online een reisautorisatie moeten aanvragen. Voor elke aanvraag zal de aanvrager een reisautorisatievergoeding van 7 euro moeten betalen.

De in de aanvraag ingevulde informatie wordt automatisch aan de hand van EU-databanken en relevante Interpol-databanken verwerkt om na te gaan of er gronden tot weigering van een reisautorisatie zijn. Als er geen overeenkomsten ("treffers") met andere databanken worden vastgesteld, of geen elementen nader moeten worden geanalyseerd, wordt de reisautorisatie automatisch en snel afgegeven. Dit zal allicht het geval zijn voor de meeste aanvragen.

Bij een treffer of een element dat nadere analyse vereist, zullen de bevoegde autoriteiten de aanvraag handmatig verwerken. In dit geval zal de centrale Etias-eenheid eerst controleren of de in het aanvraagdossier opgenomen gegevens overeenstemmen met de gegevens waarvoor een treffer is vastgesteld. Wanneer dit het geval is of er twijfels blijven bestaan, zal de nationale Etias-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat de aanvraag handmatig verwerken. Een aanvraag waarbij een treffer wordt vastgesteld, zal binnen 96 uur na de indiening van de aanvraag worden goedgekeurd of afgewezen, of, indien er om aanvullende informatie is verzocht, binnen 96 uur nadat deze informatie is ontvangen.

Vóór het instappen zullen lucht- en zeevervoerders moeten controleren of onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan de reisautorisatieplicht, in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie. Vanaf drie jaar na de ingebruikname van het Etias zal deze verplichting ook gelden voor internationale vervoerders die groepen per bus over land vervoeren.

De reisautorisatie zal niet automatisch recht geven op binnenkomst of verblijf; het is de grenswachter die de uiteindelijke beslissing neemt.

Een reisautorisatie zal geldig zijn gedurende drie jaar of, indien dit korter is, tot het einde van de geldigheidsduur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument.

Volgende stappen

Nu de ambassadeurs bij de EU het akkoord namens de Raad hebben bevestigd, zal de verordening aan het Europees Parlement worden voorgelegd voor een stemming in eerste lezing, en vervolgens aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Download als PDF


Delen

Terug naar boven