r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Infografiek: tijdlijn van de klimaatonderhandelingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 9 december 2022.

In onze infografiek vind je een tijdlijn met de mijlpalen en belangrijkste initiatieven in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Toegang tot de infografiek: Tijdlijn van de klimaatonderhandelingen

Ga terug in de tijd en ontdek de hoogtepunten in de klimaatonderhandelingen - van COP27 tot Earth Summit.

De EU speelt al geruime tijd een voortrekkersrol in de strijd tegen de klimaatverandering. In 2021 werd de toezegging van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn een juridisch bindende verplichting. Daarbij stelde zij zich ook ten doel om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 % verminderd te hebben. De EU is bezig met een herziening van de wetgeving om deze doelstellingen, bekend als Fit for 55, te bereiken. In de context van de Russische oorlog in Oekraïne werkt de EU aan regels om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Meer feiten en cijfers over klimaatverandering in Europa.

Meer lezen over de EU-inspanningen tegen klimaatverandering.

Productinformatie

REF.: 20180404STO00910


Terug naar boven