r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 11 december 2018 16:30 - 19:30
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

HERZIENE CONVOCATIE

(agendapunt * toegevoegd)

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 17 en 18 december 2018 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 11 december 2018.

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

 • Geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad op 17 en 18 december 2018

  Te behandelen:

  21501-32-1138 Brief regering d.d. 7 december 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitGeannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018

  Besluit: Behandeld.

  21501-32-1138 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018

 • Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 november 2018

  Te behandelen:

  21501-32-1139 Brief regering d.d. 7 december 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitVerslag Landbouw- en Visserijraad van 19 november 2018

  Besluit: Behandeld.

  21501-32-1139 Verslag Landbouw- en Visserijraad van 19 november 2018

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  22112-2728 Brief regering d.d. 22 november 2018 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitKwartaalrapportage lopende EU wetgevingshandelingen LNV

  Besluit: Behandeld.

  22112-2728 Kwartaalrapportage lopende EU wetgevingshandelingen LNV

  Bijlage

  Kwartaalrapportage lopende EU wetgevingshandelingen LNV

 • Fiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa

  Te behandelen:

  22112-2729 Brief regering d.d. 23 november 2018 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa

  Besluit: Behandeld.

  22112-2729 Fiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

Bijlagen


1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven