r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Leden vragen Commissie om benoemingsprocedure van secretaris-generaal te herzien

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 18 april 2018.
  • alle vacatures moeten worden gepubliceerd
  • herziening nodig van de procedure voor de benoeming van hoge ambtenaren
  • onderzoek gaande door de Europese Ombudsman

De leden vragen de Europese Commissie in een resolutie om de procedure voor de benoeming van haar secretaris-generaal, Martin Selmayr, te herzien.

Ze stellen dat de benoeming van de heer Selmayr "kan worden beschouwd als een soort van staatsgreep waarmee de grenzen van de wet zijn opgezocht en mogelijk zelfs overschreden”. De leden vragen om herziening van de procedure om andere kandidaten de mogelijkheid te geven zich kandidaat te stellen en om in het vervolg open en transparante sollicitatieprocedures te hanteren. Ze willen ook dat de Commissie erkent dat deze procedure haar reputatie heeft geschaad.

Selmayr, tot voor kort kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, werd op dezelfde dag benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal en vervolgens tot secretaris-generaal van de Commissie. De procedure die zorgde voor de benoeming van de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van de Commissie, vond plaats op een manier waardoor geen enkele andere kandidaat kon solliciteren.

De resolutie roept alle EU-instellingen op posities alleen via interne overplaatsingen in te vullen als het personeel naar behoren is ingelicht en de voorkeur te geven aan open en transparante procedures om de best gekwalificeerde kandidaten te selecteren. "Alle vacatures moeten worden gepubliceerd met het oog op transparantie, integriteit en gelijke kansen," aldus de leden.

In de resolutie wordt de Europese Commissie daarom opgeroepen om haar procedure voor de benoeming van hoge ambtenaren tegen het einde van 2018 te herzien. Bovendien willen de leden dat de Commissie de regels bijwerkt om te waarborgen dat de secretaris-generaal een neutrale rol vervult.

De leden wijzen ook op een lopend onderzoek van de Europese Ombudsman naar de benoeming.

Achtergrond

De resolutie bouwt voort op een reeks schriftelijke vragen van EP-leden waar de Europese Commissie al op heeft gereageerd, evenals een hoorzitting met Günther Oettinger, de EU-commissaris belast met begroting en personeel. Het is het sluitstuk van een debat tijdens de vergaderperiode van maart. In het debat zeiden verschillende leden dat de gevolgde procedure om de heer Selmayr met ingang van 1 maart te benoemen tot secretaris-generaal van de Commissie, integriteit en transparantie ontbeerde, een standpunt dat tijdens de hoorzitting met de heer Oettinger werd herhaald.


Terug naar boven