r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van commissaris Oettinger over de resolutie van het Europees Parlement inzake het integriteitsbeleid van de Europese Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 april 2018.

Het Parlement heeft een resolutie goedgekeurd over de benoeming van de secretaris-generaal van de Commissie. Sinds deze benoeming heeft het Europees Parlement heel wat verklaringen afgelegd en werden vele vragen gesteld. De Commissie heeft haar volledige medewerking verleend en uitgebreid geantwoord op alle vragen van de commissie Begrotingscontrole, zowel tijdens de hoorzitting als op papier.

Vandaag is de tijd gekomen om hier op een kalme, objectieve en heldere manier naar te kijken. Bij de benoeming van haar nieuwe secretaris-generaal heeft de Commissie, zowel volgens de letter als naar de geest, alle regels nageleefd die zijn bepaald in het statuut dat van toepassing is op alle instellingen. De Commissie is niet afgeweken van haar eigen wettelijke kader en reglement van orde, noch ingegaan tegen de jarenlange praktijk. De vorige drie secretarissen-generaal werden op basis van exact dezelfde procedure benoemd. De geschiktheid en kwalificaties van de ambtenaar die is benoemd tot secretaris-generaal, staan evenzeer buiten kijf. Op basis van het voorstel van de voorzitter heeft het college van commissarissen dit besluit unaniem genomen op 21 februari.

Het verheugt de Commissie dat in de resolutie wordt erkend dat - krachtens de verdragen - alle EU-instellingen autonoom zijn wat betreft hun organisatie en personeelsbeleid. In de resolutie wordt bovendien ook terecht vermeld dat het besluit van de Commissie om haar nieuwe secretaris-generaal te benoemen, niet kan worden ingetrokken, hetgeen wij ook niet zullen doen, uit respect voor het statuut.

De Commissie staat open voor constructieve discussies. Wij staan dan ook klaar om samen met het Parlement en de andere instellingen na te gaan hoe de toepassing van de huidige regels en procedures in de toekomst beter kan verlopen. Ik heb daarom een voorstel gedaan om zo snel mogelijk een interinstitutionele rondetafelbespreking te organiseren. Via deze besprekingen moeten wij de uitmuntendheid en de onafhankelijkheid garanderen van het Europese ambtenarenapparaat dat werkt ten gunste en in het gezamenlijk belang van onze burgers.

Benoemingen van hoger leidinggevend personeel mogen in geen geval de inzet worden van onderhandelingen tussen lidstaten en politieke partijen. Alle instellingen van de EU delen de verantwoordelijkheid

STATEMENT/18/3424

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven