r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Milieu centraal bij plenaire vergadering Europees Parlement

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 16 april 2018.

Op maandag 16 april worden de Europarlementariërs weer in Straatsburg verwacht. In de plenaire sessie zal milieu meerdere keren aan orde komen. Zo zal het debat aanvangen met een gecombineerde behandeling over broeikasgasemissies. Tijdens dit debat zal het verslag van het Nederlandse EP-lid Gerbrandy worden besproken over de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs te voldoen. Tevens zal er gedebatteerd en gestemd worden over rapportages betreffende verpakking en verpakkingsafval, autowrakken, afgedankte batterijen en accu's, afvalstoffen en het storten van afvalstoffen.

Naast de milieuonderwerpen zal er ook gesproken worden over Cambridge Analytica, Facebook en gegevensbescherming en zal er gestemd worden over een resolutie inzake de benoeming van de heer Selmayr als secretaris-generaal van de Europese Commissie. Ook wordt gestemd over het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en worden de jaarverslagen van 2015/2016 over subsidiariteit en evenredigheid besproken. Over het rapport van europarlementslid Rangel over de implementatie door nationale parlementen van het EU-verdrag zal worden gedebatteerd en gestemd.

Tot slot is de Franse president Macron uitgenodigd voor het debat over de toekomst van Europa.

  • 16/04-19/04: Plenaire vergadering Europees Parlement in Straatsburg

Delen

Terug naar boven