r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

AFM deelt minder boetes uit

donderdag 12 april 2018, 12:58
Handen met eurobiljetten © Europese Unie 2008, Europees Parlement

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar minder boetes opgelegd dan een jaar eerder. Ook formele en informele maatregelen waren minder talrijk, zo blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder. De AFM zelf zegt dat de nadruk ook vooral lag op het voorkomen van problemen.

In totaal deelde de AFM in 2017 twaalf keer een boete uit. Die zaken waren samen goed voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. Er werden 81 formele maatregelen genomen, zoals lasten onder dwangsom, het intrekken van vergunningen of openbare waarschuwingen. Informeel werd 450 keer aan de bel getrokken. Dit gebeurde onder meer door gesprekken te voeren en met het versturen van waarschuwingsbrieven.

Verder richtte de toezichthouder zich op het oplossen van langlopende problemen in de markt. Als voorbeeld noemt de AFM de invloed die zij heeft uitgeoefend bij ruim veertig aanbieders van consumptieve kredieten, zodat consumenten zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Ook dook de toezichthouder op het inzichtelijk maken van de risico's voor consumenten die een aflossingsvrije hypotheek hebben.

Andere dossiers die de AFM afgelopen jaar aankaartte waren kwesties omtrent beleggingsverzekeringen, het oplossen van het rentederivatendossier voor ondernemers. Verder houdt de AFM een vinger aan de pols bij de verbeteringen bij accountants. Dit omdat eerder bleek dat controles op jaarrekeningen te wensen overlieten.

Door nieuwe technologieën heeft de AFM meer instrumenten in handen gekregen om risico's voor consumenten vroegtijdig te signaleren, om daarmee ook marktproblemen te voorkomen. Ook werden meerdere experimenten gedaan, onder meer bij hypotheekaanbieders en telecombedrijven voor het verkrijgen van inzicht. Daarnaast richtte de toezichthouder zich op het veranderen van gedrag bij financiële ondernemingen.

Data-analyse is volgens de AFM ook belangrijk in het toezicht op de kapitaalmarkten. Nieuwe Europese regels maken dat er ook meer data beschikbaar zijn, waarmee trends en risico's ook eerder in het vizier van de toezichthouder komen.

Terug naar boven