r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Circulaire economie: definitie, belang en voordelen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 22 februari 2023.

Access to video: Bekijk de video.

(Duur van de video:1:13)

Ontdek de betekenis van circulaire economie en de voordelen voor milieu, groei en burgers met onze video en infografiek

De Europese Unie produceert elk jaar meer dan 2,5 miljard ton afval. Het werkt momenteel zijn wetgeving inzake afvalbeheer bij om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie te bevorderen. Maar wat is eigenlijk circulaire economie? Wat zijn de redenen voor en de voordelen van een dergelijke verandering?

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Deze kunnen keer op keer productief worden gebruikt, waardoor meer waarde wordt gecreëerd.

Dit staat in schril contrast met het traditionele, lineaire economische weggooimodel. Dit model is gebaseerd op grote hoeveelheden goedkope, gemakkelijk toegankelijke materialen en energie.

Geplande veroudering van producten door fabrikanten, waar het Europees Parlement maatregelen tegen wil, maakt ook deel uit van dit model.

Toegang tot de infografiek:

Redenen om over te stappen naar een circulaire economie zijn een toenemende vraag naar grondstoffen en schaarste van hulpbronnen: een aantal cruciale grondstoffen is eindig daarnaast neemt de vraag toe door de groei van de wereldbevolking. Verder zijn sommige EU-landen voor hun grondstoffen afhankelijk van andere landen. Verder levert het winst voor het klimaat op: het winnen en gebruiken van grondstoffen heeft een grote impact op het milieu en het verhoogt het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden een nettobesparing van € 600 miljard of 8% van de jaarlijkse omzet voor bedrijven in de EU kunnen opleveren, terwijl de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 2 tot 4% zou worden teruggedrongen.

De weg naar een meer circulaire economie kan dus voordelen opleveren zoals een verminderde druk op het milieu, verbeterde leveringszekerheid van grondstoffen, een betere concurrentiepositie en het kan bijdragen aan innovatie, groei en banen (580.000 banen in de EU). Verder kan het consumenten ook voorzien van duurzamere en innovatieve producten die geld besparen en een hogere kwaliteit van leven bieden.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20151201STO05603

Gecreëerd: 02-12-2015 - 17:38

Bijgewerkt op: 10-04-2018 - 12:53


Terug naar boven