r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verkeersveiligheid: gegevens wijzen op verbetering in 2017, maar tastbare vooruitgang vergt verdere inspanningen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 april 2018.

Vandaag publiceert de Commissie haar voorlopige verkeersveiligheidsstatistieken voor 2017. Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal verkeersdoden in de EU met ongeveer 2 %.

In 2017 kwamen op de Europese wegen 25 300 mensen om het leven, 300 minder dan in 2016 (-2 %) en 6 200 minder dan in 2010 (-20 %). De trend is bemoedigend, maar het wordt stilaan zeer moeilijk om de EU-doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Bovendien raakten volgens ramingen vorig jaar 135 000 mensen ernstig gewond in het verkeer. Vaak gaat het om kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders. Verkeersdoden en gewonden hebben ook een impact op de maatschappij in haar geheel. De sociaaleconomische kosten [1] worden geraamd op 120 miljard euro per jaar. Uit dit alles blijkt dat verdere inspanningen moeten worden geleverd om de Europese wegen veiliger te maken. Hoewel de dagelijkse handhaving en bewustmaking voor het grootste deel in handen zijn van de nationale en lokale overheden, werkt de Commissie aan een reeks concrete maatregelen om verdere vooruitgang te boeken en een nieuwe stap te zetten naar "een Europa dat ons beschermt", een van de voornemens van voorzitter Juncker.

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer: "Vorig jaar vielen op onze wegen 25 300 doden. Het aantal mensen dat een levenslang letsel opliep, lag nog veel hoger. Achter die cijfers gaat veel pijn en verdriet schuil. Verkeersveiligheid is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid met de lidstaten, maar ik ben ervan overtuigd dat de EU meer kan doen om haar burgers beter te beschermen. De Commissie werkt momenteel aan een reeks concrete maatregelen, die we de volgende weken zullen voorstellen. Het doel is duidelijk: meer levens redden op onze wegen.”

Met gemiddeld 49 verkeersdoden per miljoen inwoners, waren de Europese wegen in 2017 nog steeds veruit de veiligste ter wereld. Binnen de Unie behaalden Zweden (25 doden per miljoen inwoners), het Verenigd Koninkrijk (27), Nederland (31) en Denemarken (32) in 2017 de beste cijfers. De grootste daling van het aantal verkeersdoden in vergelijking met 2016 werd genoteerd in Estland en Slovenië, met respectievelijk -32 % en -20 %.

Bovendien zijn de verschillen tussen de lidstaten in 2017 kleiner geworden. Enkel in Roemenië en Bulgarije vielen er nog meer dan 80 verkeersdoden per miljoen inwoners.

Een blik op de toekomst

Voortbouwend op de ministeriële verklaring over verkeersveiligheid van maart 2017, werkt de Commissie aan een nieuw verkeersveiligheidskader voor de periode 2020-2030, met concrete maatregelen on onze wegen veiliger te maken. De Europese regels inzake de veiligheid van voertuigen en het veiligheidsbeheer van infrastructuur kunnen worden herzien en er wordt ook ingezet op een veilige transitie naar coöperatieve, geconnecteerde en autonome mobiliteit.

De Commissie zal die maatregelen in het voorjaar van 2018 voorstellen.

Meer informatie

MEMO: Verkeersveiligheidsstatistieken 2017: Wat schuilt er achter de cijfers?

Verkeersveiligheidsbeleid van de Commissie en EU-statistieken inzake verkeersveiligheid

Vademecum verkeersveiligheid

Bijlage

Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners

Voorlopige statistieken per land voor 2017 [2]

 
 

2010

2016

2017

2016-2017

2010-2017

België

77

56

55

-3 %

-26 %

Bulgarije

105

99

96

-4 %

-12 %

Tsjechië

77

58

54

-6 %

-28 %

Denemarken

46

37

32

-13 %

-28 %

Duitsland

45

39

38

-1 %

-13 %

Estland

59

54

36

-32 %

-39 %

Ierland

47

39

33

-15 %

-25 %

Griekenland

112

76

69

-10 %

-41 %

Spanje

53

39

40

2 %

-25 %

Frankrijk

64

54

53

-1 %

-13 %

Kroatië

99

73

80

8 %

-22 %

Italië

70

54

56

3 %

-18 %

Cyprus

73

54

62

15 %

-12 %

Letland

103

80

70

-14 %

-38 %

Litouwen

95

66

67

0 %

-36 %

Luxemburg

64

56

47

-13 %

-25 %

Hongarije

74

62

64

3 %

-16 %

Malta

31

51

43

-17 %

46 %

Nederland

32

31

31

0 %

-1 %

Oostenrijk

66

50

47

-5 %

-25 %

Polen

102

80

75

-6 %

-28 %

Portugal

80

54

62

14 %

-31 %

Roemenië

117

97

98

1 %

-19 %

Slovenië

67

63

50

-20 %

-25 %

Slowakije

65

51

57

12 %

-13 %

Finland

51

47

39

-18 %

-22 %

Zweden

28

27

25

-6 %

-5 %

Verenigd Koninkrijk

30

28

27

-5 %

-7 %

EU

63

50

49

-2 %

-20 %

[1] Revalidatie, gezondheidszorg, materiële schade enz.

[2] De cijfers voor 2017 zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. De definitieve gegevens voor individuele landen kunnen licht wijzigen.

IP/18/2761

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven