r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel bemoeit zich niet met dode grazers

maandag 9 april 2018, 17:08
Annie Schreijer-Pierik
Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat zich niet bemoeien met de sterfte van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dierenwelzijn in dergelijke natuurgebieden is een zaak van de lidstaten, antwoordt EU-milieucommissaris Karmenu Vella op vragen van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Hij zegt niets te weten van ,,de vermeende negatieve gevolgen van het huidige Nederlandse beleid’’.

Meer dan de helft van konikpaarden, edelherten en heckrunderen in het Flevolandse Natura 2000-gebied heeft de afgelopen winter niet overleefd. Bijna 90 procent van de bijna 3000 gestorven dieren werd afgeschoten. De CDA-politica wilde dat Brussel zou ingrijpen. Volgens haar is het project volstrekt mislukt.

EU-wetgeving over dierenwelzijn schrijft voor dat grote herbivoren voldoende te grazen hebben. Die regels zijn echter alleen van toepassing op landbouwhuisdieren, aldus Vella. De dierenwelzijnskwestie die Schreijer aankaart, ,,valt derhalve onder de exclusieve nationale bevoegdheid, waarbij de commissie niet kan optreden’’.

,,Het lijkt mij dat er iets schort aan het Europees toezicht op Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen'', reageerde Schreijer.

Delen

Terug naar boven