r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Fiat lidstaten voor soepele mestnorm Nederland

woensdag 4 april 2018, 13:15
Traktoren in een weiland
Bron: © Koen Blankenstijn

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse boeren mogen nog twee jaar meer mest produceren dan hun Europese collega’s. De lidstaten hebben in Brussel ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om de Nederlandse mestontheffing opnieuw te verlengen.

Landbouwminister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer direct op de hoogte gesteld. De schikking is niet met vier maar met twee jaar verlengd vanwege de afgelopen najaar geconstateerde fraude met opslag, gebruik, vervoer en verwerking van mest. Brussel eist een voortvarende aanpak van mestfraude en vraagt Nederland uiterlijk 30 september 2018 een versterkte handhavingsstrategie in te dienen, aldus Schouten. Ook wil de commissie dat de capaciteit voor inspecties en controles wordt opgevoerd.

Boeren die in aanmerking willen komen voor de uitzondering op de EU-mestnorm van 170 kilo per hectare stikstof uit dierlijke mest moeten een vergunning aanvragen. Bedrijven met minimaal 80 procent grasland kunnen met de vergunning tot 230 of 250 kilo per hectare per jaar uitrijden. Er mag hiervoor alleen graasdiermest en geen fosfaatkunstmest gebruikt worden. Meer mest mag niet tot watervervuiling leiden.

Elf Nederlandse milieuorganisaties hadden in een gezamenlijke brief aan de commissie gevraagd de uitzonderingsmaatregel definitief te beëindigen. Volgens hen heeft Nederland al sinds de jaren zeventig een mestoverschot door een teveel aan vee. Milieudefensie zegt dan ook verbaasd te zijn over de nieuwe regeling. ,,Wij hadden verwacht dat Brussel een boete zou geven, net zoals dat eerder in andere landen is gebeurd'', zegt een woordvoerder. De organisatie hoopt dat de landbouwsector met een gedegen plan komt om het mestprobleem de komende twee jaar duurzaam op te lossen.

Nederland kreeg in 2006 een uitzondering op de EU-mestnorm, evenals Denemarken en Ierland. Als Nederland de naleving van de mestregels op orde heeft, valt er te praten over verdere verlenging van de ontheffing.

LTO is blij met de verlenging voor grondgebonden melkveebedrijven. Zeker omdat er nu duidelijkheid is. De land- en tuinbouworganisatie is evenwel minder te spreken over de uitzonderingspositie die verdwijnt voor akkerbouwbedrijven. Verder worden ook varkensboeren aan strengere regels gehouden.

In de aanpak van de mestfraude voorziet LTO geen problemen. Betrokken partijen hebben onderling al de nodige afspraken gemaakt. LTO wil niet dat goedwillende bedrijven de dupe worden van de kwaadwillende. De organisatie heeft Schouten bij de aanpak volledige medewerking toegezegd.

Delen

Terug naar boven