r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?', Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 27 maart 2018 19:30 - 21:00
plaats Brussel, België
locatie deBuren, Leopoldstraat 6 Toon locatie
aanwezigen S.H. (Sophie) in 't Veld, M.L.L. (Mathieu) Segers e.a.
organisatie deBuren

De Europese waarden en mensenrechten zijn vastgelegd in verschillende verdragen, maar staan de laatste tijd onder druk in verschillende lidstaten. Landen als Polen en Hongarije tasten volgens Brussel de rechtsstaat aan, proberen de media te muilkorven en de rechten van vrouwen en minderheden te beperken. Vanwege de bemoeienis van de Poolse regering met de rechtspraak zette Europees Commissaris Frans Timmermans in december 2017 zelfs artikel 7 uit het EU-verdrag in werking, beter bekend als ‘de nucleaire optie’. Polen heeft tot april om in te binden, anders kan het land zijn stemrecht binnen de EU worden afgepakt.

Sommigen vinden dat de nadruk op Europese waarden de toekomst van de Unie in gevaar brengt, en dat ‘Brussel’ het niet zo hard moet spelen. Het geheven vingertje zou averechts werken en ertoe leiden dat de door de EU gewenste hervormingen nog langer op zich laten wachten. Ook in West-Europese landen − zoals Nederland − is het bon ton geworden meer nadruk te leggen op nationale soevereiniteit: Europa zou zich meer moeten richten op zaken als de interne markt, de eurozone en veiligheid en minder op Europese integratie. De Brexit bewees dat an ever closer union allesbehalve vanzelfsprekend is geworden.

Heeft de Europese Unie nog een toekomst als waardengemeenschap? Hierover debatteren drie prominente sprekers die elk een duidelijk antwoord hebben op deze vraag.

Mathieu Segers, hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie aan de Universiteit Maastricht trapt de avond af met een betoog. Vervolgens gaat hij in debat met Boudewijn Bouckaert (denktank Libera!) en Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66). Moderator: Stéphane Alonso (Europaverslagever NRC Handelsblad)

Deze avond is onderdeel van een internationaal debatproject over de levensvatbaarheid van Europese waarden, geïnitieerd door debatcentrum The Red House in Sofia (net als deBuren lid Time to Talk, netwerk van Europese debatcentra) en met steun van het Europees Parlement. Van alle debatten zal een in het Engels ondertitelde videomontage worden gemaakt.


1.

Meer over...

Terug naar boven