r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van commissaris Thyssen naar aanleiding van de overeenkomst inzake het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 15 maart 2018.

Verklaring van commissaris Thyssen naar aanleiding van de overeenkomst inzake het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

Naar aanleiding van de overeenkomst inzake het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen die de lidstaten van de EU vandaag hebben bereikt, zei Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit:

"Ik ben erg verheugd over de overeenkomst over het oprichten van een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen die de lidstaten van de EU vandaag hebben bereikt.

Sinds de lancering van de vaardighedenagenda voor Europa heb ik er mijn missie van gemaakt om op te komen voor beroepsonderwijs en -opleidingen, met inbegrip van leerlingplaatsen. Al te vaak houden wordt het gezien als "tweedekeusonderwijs". Dit is zeker niet terecht: bij leerlingplaatsen wordt het schoolse leren gecombineerd met opleidingen op de werkvloer, wat een bijzonder efficiënte vorm van onderwijs is voor lerenden die een beroep willen vinden, een eerste baan willen krijgen en hun loopbaan op de rails willen zetten.

Dit nieuwe Europese kader zal nuttig zijn voor de vele lidstaten die programma's voor leerlingplaatsen willen opstarten of naar een hoger niveau tillen, aangezien het voor beleidsmakers een richtsnoer vormt waarmee ze het volle potentieel uit leerlingplaatsen kunnen halen. Binnen het kader worden lidstaten aangemoedigd om hun programma's voor leerlingenplaatsen op een partnerschapgerichte aanpak te stoelen, waarbij werkgevers, vakbonden en andere belangrijke belanghebbenden, zoals instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, maar ook jongeren- en ouderorganisaties, worden betrokken. Binnen het kader is ook vastgelegd dat leerlingplaatsen op een schriftelijke overeenkomst moeten zijn gebaseerd en dat pedagogische ondersteuning moet worden geboden. Ondernemingen, met name kleine bedrijven, moeten worden bijgestaan. Deelnemende leerlingen moeten worden betaald of op een andere manier worden vergoed voor het werk dat ze verrichten en de kans krijgen om een deel van de opleiding in een ander land te volgen.

Al deze elementen zullen er samen voor zorgen dat we een formule die nu al succesvol is, nog verder verbeteren. Dit is een belangrijke stap voor beroepsonderwijs en -opleidingen in Europa. Ik kijk ernaar uit om de lidstaten bij te staan bij het in de praktijk brengen van de overeenkomst en ik hoop op de betrokkenheid van en samenwerking met de sociale partners."

Achtergrond

In het kader van de vaardighedenagenda voor Europa, die in juni 2016 is voorgesteld, heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen waarin de belangrijkste criteria voor leerlingplaatsen zijn vastgesteld.

De vandaag overeengekomen tekst bouwt voort op het voorstel van de Commissie van 5 oktober 2017, dat op zijn beurt is geïnspireerd door belangrijke bijdragen van de Europese sociale partners, een tripartiet advies van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding en waardevolle input van leden van de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen.

Het kader is een tastbaar resultaat van de mededelingen over de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa en Investeren in de jongeren van Europa, en draagt ook bij tot de Europese pijler van sociale rechten. Tijdens de derde Europese Week van beroepsvaardigheden, die plaatsvindt in november 2018, zal de Commissie nieuwe ondersteunende diensten voor leerlingplaatsen lanceren die moeten helpen om het kader te implementeren.

Meer informatie

Factsheet: Vaardighedenagenda voor Europa: Zorgen voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen

Persbericht: Commissie keurt initiatief goed om leerlingplaatsen in Europa te stimuleren

Persbericht: Tien maatregelen om mensen in Europa te helpen hun vaardigheden te verbeteren

Website over de Europese pijler van sociale rechten

STATEMENT/18/1923

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven