r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lauwe reacties op Europese arbeidsinspectie

dinsdag 13 maart 2018, 18:00
Marianne Thyssen
Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Om de rechten van Europeanen die in een ander EU-land werken beter te kunnen beschermen, wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) oprichten. Die moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt. De handhaving blijft in handen van de lidstaten. De eerste reacties van parlementariërs en bonden zijn lauw.

Als het aan EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) ligt, komen er vanaf volgend jaar zo'n 140 man te werken bij de nieuwe autoriteit, die in 2023 op volle kracht moet draaien. Er wordt jaarlijks 50 miljoen euro voor vrijgemaakt. De lidstaten mogen bepalen waar het agentschap wordt gevestigd.

Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) sprak van een stap in de goede richting om de ,,cowboys'' onder de Europese werkgevers aan te pakken. ,,Maar we hebben daden nodig, geen woorden.’’ Vakbond FNV mist ambitie in het voorstel. ,,Een Europese arbeidsinspectie in deze vorm is volstrekt onvoldoende, geen enkel frauduleus bedrijf wordt hier bang van'', reageerde FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga. ,,De FNV hoopte op een tijger met tanden, niet op een nieuwe kennisbank met papierschuivers.''

Ongeveer 17 miljoen EU-burgers wonen en werken in een andere lidstaat, bijna twee keer zo veel als tien jaar geleden. Daarnaast pendelen dagelijks ongeveer 1,5 miljoen naar hun werk over de grens. In bijvoorbeeld de bouw- en transportsector is sprake van ontduiking van de regels voor arbeidstijden, minimumloon en premieafdracht. De ELA zou de strijd tegen ‘sociale dumping’ via schimmige constructies effectiever moeten maken.

Brussel stelt verder voor iedereen in de EU een Europees socialezekerheidsnummer te geven. Daarmee kan in heel Europa worden aangetoond dat iemand zijn premies heeft betaald en recht heeft op zorg of ondersteuning. Verder zouden lidstaten socialezekerheidsregelingen toegankelijker moeten maken voor alle werkenden, ook zelfstandigen en deeltijdwerkers. ,,Want te veel Europeanen dreigen achterop te blijven. We moeten nu optreden'', aldus Thyssen.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de plannen buigen. Het voorstel ligt donderdag op tafel bij overleg van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Terug naar boven