r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Handelsoorlogen: de handelsbeschermings- instrumenten van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 21 november 2022.

De EU kan een hele reeks maatregelen nemen om zichzelf te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken, van een beroep doen op de WTO tot het voeren van een volledige handelsoorlog.

De EU benut handelsbeleid zoveel mogelijk om profijt te maken van globalisering en de economie van de EU dankzij de vrijhandel te laten floreren. Deze kan echter soms worden ondermijnd door landen die oneerlijke tarieven opleggen voor hun producten of hun goederen tegen abnormaal lage prijzen verkopen.

Er bestaat ook het risico dat handelsconflicten escaleren tot een handelsoorlog, waarbij beide partijen hun tarieven blijven verhogen of andere belemmeringen creëren, waardoor producten duurder kunnen worden en bedrijven het moeilijker hebben hun producten af te zetten.

De EU kan zich echter op verschillende manieren verdedigen. De EU heeft kan echter in deze situaties een verscheidenheid aan handelsbeschermende instrumenten gebruiken Lees verder om erachter te komen hoe en voor voorbeelden van recente handelsconflicten.

Meer lezen over het EU-handelsbeleid

Het inschakelen van arbitrage - de rol van de WTO

De EU en haar lidstaten behoren tot de 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die bestaat om een ​​op regels gebaseerd internationaal handelssysteem te garanderen. Het heeft de macht om te beslissen over handelsconflicten en om deze beslissingen te handhaven. In het verleden heeft dit bijgedragen aan het voorkomen van het escaleren van handelsconflicten.

Op basis van vooraf vastgestelde regels kan elk WTO-lid een klacht indienen over inbreuken op WTO-regels en een aanvraag indienen voor herstelbetalingen.

Sinds de oprichting van de WTO in 1995 is de EU betrokken geweest bij 201 zaken: 110 als aanklager en 91 als verweerder.

Oneerlijk goedkope import aanpakken

Het lidmaatschap van de WTO belet de EU niet om wetgeving op te stellen om producten tegen te gaan die tegen abnormaal lage prijzen in Europa zijn gedumpt, hetgeen de lokale producenten schade toebrengt. Dit zou kunnen zijn vanwege een gebrek aan concurrentie in het land waar het product werd gemaakt, zware staatsinmenging in het productieproces of zelfs omdat het bedrijf in kwestie zich niet hield aan internationale arbeids- en milieunormen.

Lees meer over dumping, de definitie en de gevolgen ervan

De EU kan hierop reageren door antidumpingrechten in te stellen. In 2017 stemden de EP-leden voor een actualisering van de regels die bepalen wanneer en hoe deze taken kunnen worden opgelegd. De leden keurden in mei 2018 aanvullende maatregelen goed, die het de EU mogelijk maken om hogere tarieven op te leggen aan de invoer met dumping of subsidiëring

Lees meer over het antidumpingbeleid van de EU

Verstorende buitenlandse subsidies tegengaan

Op 8 november 2022 heeft het Parlement regels goedgekeurd om marktverstorende buitenlandse subsidies aan bedrijven die in de EU actief zijn, tegen te gaan. Deze subsidies kunnen een ongelijk speelveld creëren en het moeilijker maken voor Europese bedrijven om te concurreren. Europarlementariërs willen dat de Europese Commissie de bevoegdheid krijgt om deze buitenlandse subsidies aan bedrijven die EU-bedrijven willen overnemen of deelnemen aan EU-aanbestedingen te onderzoeken en tegen te gaan.

Going bananas - voorbeelden van handelsconflicten

De VS en de EU hebben al verschillende handelsconflicten gehad, bijvoorbeeld over de invoerrechten op bananen. Hierdoor werd het voor sommige landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan gemakkelijker om naar de EU te exporteren ten koste van Latijns-Amerikaanse landen.

In 2018 stelde de VS extra invoerrechten in op de invoer van staal en aluminium, wat Europarlementariërs onaanvaardbaar en in strijd met de WTO-regels noemden. Daarnaast waren ze bezorgd over de Amerikaanse douanerechten op Spaanse olijven, die het land datzelfde jaar oplegde.

De EU heeft ook op gespannen voet gestaan ​​met de VS en Canada over rundvlees dat met hormonen is behandeld, waardoor het door de EU als potentieel gevaar voor de gezondheid werd beschouwd. Dit conflict werd pas opgelost in 2012, toen de EU ermee instemde om de import van hormoonvrij rundvlees uit de twee landen te verhogen.

Meer over de internationale EU-handel

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180308STO99328


Terug naar boven