r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Concurrentievermogen, 12 maart 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 12 maart 2018, 19:31.

Videobeelden van de Raad Concurrentievermogen van 12 maart 2018 in Brussel.

Livestreaming

Livestreaming

12 maart

12:00 Openbare zitting

17:00 Persconferentie

Planning onder voorbehoud

Voornaamste resultaten

Toekomst van het industriebeleid

De Raad hield een debat over het industriebeleid en nam conclusies aan over een toekomstige strategie voor het industriebeleid van de EU.

In de conclusies wordt gewezen op de dringende behoefte aan een langetermijnstrategie voor de Europese industrie met het oog op meer concurrentievermogen, groei en innovatie.

Ons industriebeleid is een strategische kwestie voor Europa - wat we nu doen, is bepalend voor de toestand van onze economie en onze samenleving over 10 jaar. Daarom moeten wij absoluut een bredere en vooruitziende aanpak voor de lange termijn hanteren. De recente ontwikkelingen hebben alleen maar bevestigd dat er strategische maatregelen ter ondersteuning van de Europese industrie nodig zijn die ertoe bijdragen dat deze zich kan aanpassen, investeringen kan aantrekken en banen kan scheppen.

Emil Karanikolov, Minister van Economische Zaken van Bulgarije

Strategie voor het industriebeleid van de EU: Raad neemt conclusies aan (persmededeling, 12/03/2018)

Digitalisering van de EU-economie: Europees Semester 2018

De ministers bespraken de digitalisering van de EU-economie in de context van de cyclus van het Europees Semester.

Zij legden de nadruk op een aantal prioriteiten voor structurele hervormingen die zowel op Europees als op nationaal niveau nodig zijn om de voordelen van de digitale transformatie ten volle te benutten.

Dankzij de eengemaakte markt verdwenen de belemmeringen voor personen, goederen, diensten en kapitaal.

25 jaar eengemaakte markt: verdere stappen

De ministers bespraken hoe de eengemaakte markt verder kan worden verbeterd en verdiept.

In 2018 vieren wij de 25e verjaardag van de eengemaakte markt. In die tijd is er veel verwezenlijkt, en we zien de vele voordelen die mensen en bedrijven genieten in de hele EU. Maar wij mogen niet zelfgenoegzaam worden. Wij moeten harder werken om ten volle profijt te trekken van de enorme mogelijkheden die de eengemaakte markt nog steeds kan bieden inzake welvaart en welzijn.

Emil Karanikolov, Minister van Economische Zaken van Bulgarije

Beperkingen op de dienstenmarkten: check-up van het concurrentievermogen

Tijdens het gewoonlijke debat over de concurrentie­vermogen­check-up bespraken de ministers de kosten die gepaard gaan met ongepaste beperkingen op dienstenmarkten.

Deze beperkingen hebben een negatief effect op de prestaties van be- en verwerkende industrieën die gebruikmaken van die diensten, en verminderen de productiviteit ervan.

Het opheffen van onnodige beperkingen kan grote winsten opleveren voor de reële economie, met name in de detailhandel.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3604

Brussel

12 maart 2018

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda, Raad Concurrentievermogen, 12 maart 2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Indicatief programma, Raad Concurrentievermogen, 12 maart 2018

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, Raad Concurrentievermogen, 12 maart 2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR


Delen

Terug naar boven