r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belangrijkste thema's en media-evenementen 12‑25 maart 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 9 maart 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad de komende twee weken zal bespreken.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt en Industrie), maandag 12 maart

De Raad zal spreken over de digitalisering van de EU-economie, de volgende stappen ter verdieping van de interne markt, en beperkingen in de dienstenmarkten. Naar verwachting zullen conclusies over het industriebeleid worden aangenomen.

Raad Economische en Financiële Zaken, dinsdag 13 maart

De ministers zullen zich buigen over voorstellen inzake regelingen voor fiscale planning en inzake het bankwezen, evenals over beleidsmonitoring en macro-economische onevenwichtigheden in het kader van het Europees Semester 2018. Ook wordt verwacht dat zij de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden zullen aanpassen.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Sociaal Beleid), donderdag 15 maart

De Raad zal een oriënterend debat houden over de toekomst van een sociaal Europa na 2020, en over het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Doel is de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten te helpen verwezenlijken. De Raad zal de balans opmaken van de vorderingen met de uitvoering van de jongerengarantie. De Raad zal naar verwachting een aanbeveling voor een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen aannemen.

Raad Buitenlandse Zaken, maandag 19 maart

De Raad zal de situaties in Oekraïne, Syrië en Iran bespreken. De EU-Ministers van Buitenlandse Zaken zullen van gedachten wisselen met de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Korea (Zuid-Korea), Kang Kyung‑wha, met als voornaamste onderwerp de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea).

Raad Landbouw en Visserij, maandag 19 maart

Naar verwachting zal de Raad conclusies aannemen over de mededeling van de Commissie getiteld "De toekomst van voeding en landbouw", en van gedachten wisselen over de verordening inzake een meerjarenplan voor demersale soorten in het westelijke deel van de Middellandse Zee.

Raad Algemene Zaken, dinsdag 20 maart

De Raad zal verder werk maken van de voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad, en zal het Europees Semester bespreken.

Raad Algemene Zaken (art. 50), dinsdag 20 maart

De ministers van de EU-27 zullen zich buigen over de ontwerprichtsnoeren inzake het kader voor de toekomstige betrekkingen met het VK, en over de stand van zaken in de brexitonderhandelingen.

Europese Raad, op donderdag 22 maart

De Europese Raad zal het tijdens zijn bijeenkomst in maart in de eerste plaats over economische vraagstukken hebben. De leiders zullen dieper ingaan op de eengemaakte markt, het Europees Semester, sociale vraagstukken en handel. Daarnaast zullen zij zich buigen over de recente ontwikkelingen in de betrekkingen met Turkije, en zullen zij voorbereidingen treffen voor de komende top EU-Westelijke Balkan op 17 mei. In het kader van de Leidersagenda zal worden gesproken over belastingen. Ten slotte zullen de EU‑leiders de brexit (in EU‑27-samenstelling) en de toekomst van de EMU (in Eurotop­samenstelling) bespreken.

Europese Raad (art. 50), vrijdag 23 maart

De leiders van de EU‑27 zullen richtsnoeren aannemen over het kader voor de toekomstige betrekkingen met het VK na de brexit.

Eurotop, vrijdag 23 maart

De 19 lidstaten van de eurozone zullen zich buigen over de ontwikkeling op lange termijn van de economische en monetaire unie, met inbegrip van meer ambitieuze voorstellen in verband met de budgettaire en economische aspecten.

Download als PDF


Delen

Terug naar boven