r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vermindering van koolstofuitstoot: doelstellingen en acties van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 9 maart 2018.

Lees welke maatregelen de Europese Unie neemt om de CO2-uitstoot in verschillende sectoren te verminderen om klimaatverandering te voorkomen.

In het kader van het akkoord van Parijs streeft de EU ernaar om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 minstens 40% onder het niveau van 1990 te verlagen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

In november 2018 presenteerde de Europese Commissie eenlangetermijnstrategie voor de EU om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren, inclusief acht mogelijke trajecten.

Vooruitlopend op een bijeenkomst van de Europese Raad in mei, waarin wordt verwacht dat de EU-leiders de strategie zullen aannemen, heeft het Europees Parlement op 14 maart 2019 een resolutie aangenomen waarin aanbevelingen worden uiteengezet.

Parlementsleden riepen de EU op om de emissiereductiedoelstelling van 2030 te verhogen, en herhaalden het standpunt van het Parlement om ten minste 35% van de onderzoeksuitgaven van de EU toe te wijzen ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen.

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU op het gebied van klimaatdoelen.

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, heeft de Europese Unie een ambitieuze wetgeving opgesteld.

Een emissiehandelssysteem voor de industrie

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) heeft tot doel de CO2-stoot van de industrie te verminderen door bedrijven te verplichten een vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Bedrijven moeten deze vergunningen kopen via veilingen. Er zijn enkele prikkels om innovatie in de sector te stimuleren.

Het Europese ETS is 's werelds eerste grote koolstofmarkt en dit blijft voorlopig de grootste. Het reguleert ongeveer 45% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en omvat ongeveer 11.000 energiecentrales en fabrieken in de EU. Het doel is om de uitstoot in 2030 met 43% te verminderen in vergelijking met 2005.

Lees meer over hoe het EU-emissiehandelssysteem werkt en hoe het momenteel hervormd wordt.

Het aanpakken van CO2-uitstoot van andere sectoren

Sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem vallen, zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer, vertegenwoordigen nog steeds bijna 60% van de totale uitstoot van de EU. De uitstoot van deze niet-ETS-sectoren zullen in 2030 met 30% worden teruggebracht ten opzichte van 2005.

Dit zal gebeuren via overeengekomen nationale emissiedoelstellingen die worden berekend op basis van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking. EU-landen met een lager inkomen krijgen ondersteuning.

Ontdek de doelen van de lidstaten en hoe minder rijke lidstaten zullen worden ondersteund.

Beheer van bossen voor klimaatverandering

EU-bossen absorberen elk jaar 10,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. De EU wil dit vermogen gebruiken om de klimaatverandering te bestrijden.

De wetgeving is gericht op het voorkomen van uitstoot als gevolg van ontbossing en het verplichten van elk EU-land om veranderingen in landgebruik, die leiden tot uitstoot van CO2, te compenseren door hun bossen beter te beheren of te vergroten. In december 2017 bereikten het Parlement en de Raad overeenstemming, in april wordt plenair over het akkoord gestemd.

Bekijk onze infografiek om te ontdekken hoe de EU bos gebruikt om de CO2-uitstoot te compenseren.

Verlaging van de uitstoot van auto's

Momenteel wordt 15% van de CO2-uitstoot van de EU geproduceerd door auto's en bestelwagens. Het Parlement heeft een nieuwe wetgeving goedgekeurd om de normen voor de uitstoot van auto's strenger te maken. Daarbij hoort de invoering van een CO2-reductiedoelstelling van 37,5% voor nieuwe auto's en 31% voor nieuwe bestelauto's tegen 2030.

Op 18 april keurden de Parlementsleden het voorstel goed om de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens tegen 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2019.

Het Parlement dringt ook aan op maatregelen om de overgang naar elektrische en hybride voertuigen te vergemakkelijken.

Meer informatie over de nieuwe CO2-doelen voor auto's.

Meer weten

Productinformatie

REF.: 20180305STO99003

Gecreëerd: 09-03-2018 - 16:03

Bijgewerkt op: 18-04-2019 - 13:04


Terug naar boven