r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vermindering van koolstofuitstoot: doelstellingen en acties van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op vrijdag 9 maart 2018.

De EU neemt maatregelen om te voldoen aan de doelstellingen om CO2-uitstoot in verschillende sectoren te verminderen. Zo wordt gepoogd klimaatverandering te voorkomen.

Om klimaatverandering te voorkomen, hebben de EU-leiders in oktober 2014 het klimaat- en energiekader 2030 aangenomen. Dit kader bevat een bindende doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in de EU met ten minste 40% te verminderen in 2030 in vergelijking met de uitstoot in 1990. Deze doelstelling is ook de toezegging van de EU in het akkoord van Parijs.

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU op het gebied van klimaatdoelen.

Om dit doel te bereiken, heeft de Europese Unie ambitieuze wetgeving opgesteld.

Een emissiehandelssysteem voor de industrie

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) heeft tot doel de CO2-stoot van de industrie te verminderen door bedrijven te verplichten een vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten. Bedrijven moeten deze vergunningen kopen via veilingen. Er zijn enkele prikkels om innovatie in de sector te stimuleren.

Het Europese ETS is 's werelds eerste grote koolstofmarkt en dit blijft voorlopig de grootste. Het reguleert ongeveer 45% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en omvat ongeveer 11.000 energiecentrales en fabrieken in de EU. Het doel is om de uitstoot in 2030 met 43% te verminderen in vergelijking met 2005.

Lees meer over hoe het EU-emissiehandelssysteem werkt en hoe het momenteel hervormd wordt.

Het aanpakken van CO2-uitstoot van andere sectoren

Sectoren die niet onder het emissiehandelssysteem vallen, zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer, vertegenwoordigen nog steeds bijna 60% van de totale uitstoot van de EU. De uitstoot van deze niet-ETS-sectoren zullen in 2030 met 30% worden teruggebracht ten opzichte van 2005.

Dit zal gebeuren via overeengekomen nationale emissiedoelstellingen die worden berekend op basis van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking. EU-landen met een lager inkomen krijgen ondersteuning.

Ontdek de doelen van de lidstaten en hoe minder rijke lidstaten zullen worden ondersteund.

Beheer van bossen voor klimaatverandering

EU-bossen absorberen elk jaar 10,9% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. De EU wil dit vermogen gebruiken om de klimaatverandering te bestrijden.

De wetgeving is gericht op het voorkomen van uitstoot als gevolg van ontbossing en het verplichten van elk EU-land om veranderingen in landgebruik, die leiden tot uitstoot van CO2, te compenseren door hun bossen beter te beheren of te vergroten. In december 2017 bereikten het Parlement en de Raad overeenstemming, in april wordt plenair over het akkoord gestemd.

Bekijk onze infografiek om te ontdekken hoe de EU bos gebruikt om de CO2-uitstoot te compenseren.

Meer weten

Productinformatie

REF.: 20180305STO99003

Gecreëerd: 09-03-2018 - 16:50

Bijgewerkt op: 18-07-2018 - 09:51


Delen

Terug naar boven