r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akademie Colloquium: Reputation Cultures in Early Modern Europe, Amsterdam

datum 27 augustus 2018 - 28 augustus 2018
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In dit Akademie Colloquium onderzoeken experts uit verschillende disciplines de culturele impact van het fenomeen reputatie in vroegmodern Europa (ca. 1450-1750).

Dit tweedaagse colloquium onderzoekt het culturele belang van reputatie in vroegmodern Europa (1450-1750). Het richt zich op de constructie, het gebruik en de impact van reputatie in kunst, literatuur en wetenschap.

Toonaangevende wetenschappers komen samen om vanuit interdisciplinair en vergelijkend perspectief te onderzoeken hoe reputatie tijdens de lange zestiende en zeventiende eeuw ging functioneren als regulerend mechanisme in een snelgroeiende culturele markt, en of reputatie in die markt bepalend was voor zowel vraag- als aanbod.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Een masterclass maakt onderdeel uit van het Akademie Colloquium.

Organisatie

A.S.Q. Visser, N. Geerdink en A.L. Post


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven