r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gezamenlijke verklaring over de herziening van de detacheringsrichtlijn

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 28 februari 2018.

Gezamenlijke verklaring van Elisabeth Morin-Chartier en Agnes Jongerius, corapporteurs van het Europees Parlement, Zornitsa Roussinova, Bulgaars viceminister van Arbeid en Sociaal Beleid, en Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, over de herziening van de detacheringsrichtlijn:

Na intensieve onderhandelingen vanavond zijn wij, de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, verheugd dat alle agendapunten tijdens de zevende trialoogvergadering zijn behandeld. Wij hebben overeenstemming bereikt over de krijtlijnen van een mogelijk akkoord over de herziening van de detacheringsrichtlijn. Wij geloven dat de voorgestelde pakketovereenkomst die ter tafel ligt, evenwichtig is. In de mogelijke overeenkomst wordt het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek vastgesteld. Tegelijkertijd biedt zij meer rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers.

Wij zullen nu de resultaten van de onderhandelingen in onze respectieve instellingen presenteren en alles in het werk stellen om toestemming te krijgen om het akkoord definitief te sluiten.

Wij zullen een gezamenlijke persconferentie houden op 1 maart 2018 om 10 uur in de perszaal van het Justus Lipsiusgebouw.

STATEMENT/18/1405

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven