r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Europese Raad, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 - 21 juni 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europese Raad

Voornaamste agendapunten

De EU-leiders zullen in Brussel de relevante besluiten over benoemingen voor de volgende institutionele cyclus nemen en de strategische agenda van de EU voor 2019‑2024 goedkeuren. De strategische agenda zal worden gebruikt om het werk van de Europese Raad te plannen. Hij zal ook als basis dienen voor de werkprogramma's van de andere EU‑instellingen.

De EU-leiders zullen terugkomen op het meerjarig financieel kader (MFK) 2021‑2027.

De Europese Raad zal in de aanloop naar de klimaattop van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op 23 september 2019 debatteren over de klimaatverandering.

In het kader van het Europees Semester zal de Europese Raad zich beraden op de landspecifieke aanbevelingen.

Voorts zullen de leiders kennis nemen van een verslag over desinformatie en verkiezingen dat het Roemeense voorzitterschap in samenwerking met de Commissie en de hoge vertegenwoordiger heeft opgesteld.

Tot slot zal de president van Roemenië een overzicht geven van de vorderingen met de uitvoering van eerdere conclusies van de Europese Raad.

Op vrijdag, na afloop van de Europese Raad, zullen de leiders van de EU-27 bijeenkomen voor een Eurotop in uitgebreide samenstelling.

Programma

20/06/2019

14:00

Aankomsten

15:00

Gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement

15:30

Werksessie

19:15

Werkdiner

Aan het einde van het diner

Persconferentie met de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie

(perszaal Justus Lipsiusgebouw)

21/06/2019

08:30

Aankomsten

09:30

Werksessie van de Eurotop

12:30

Persconferentie met de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de president van Roemenië

(perszaal Justus Lipsiusgebouw)


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven