r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederlandse inzet tijdens informele Europese top besproken in Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 22 februari 2018.

Tijdens de informele top, waarbij geen beslissingen worden genomen, spreken de regeringsleiders van de EU-landen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Deze EU-begroting wordt betaald uit de afdrachten van de lidstaten. Ook spreken de regeringsleiders over institutionele zaken, zoals de zetelverdeling in het Europees Parlement.

Meerjarig Financieel Kader

De Europese Commissie doet in mei een voorstel over het MFK voor de periode 2021-2027, en dus ook over de bijdragen die EU-lidstaten moeten betalen. Een besluit daarover wordt op z'n vroegst medio 2019 genomen, zegt Mulder (VVD), die daar niet op wil vooruitlopen. Ook Verhoeven (D66) wil voorzichtig zijn "met het neerzetten van een uitkomst die we nog niet kennen".

Volgens Asscher (PvdA) mag de Nederlandse regering niet "aan de zijkant gaan stampvoeten dat er geen cent extra bij mag". Leijten (SP) betoogt dat Europees geld niet bestaat: het is van de belastingbetalers van de lidstaten. Kijk er pragmatisch naar, zegt Van Ojik (GroenLinks): hoe krijgt de belastingbetaler het meeste waar voor zijn geld?

Brexit en landbouw

Het voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU neemt een hap uit de begroting. De Europese Commissie en verschillende lidstaten willen dat gat opvullen. Nee, zeggen onder anderen Van der Graaf (ChristenUnie), Mulder en Verhoeven: de Britse bijdrage moet van de begroting worden afgetrokken. Dat is ook de inzet van de Nederlandse regering, zegt Rutte.

Verschillende woordvoerders, onder wie Van Raan (PvdD) en Van Rooijen (50PLUS), zien landbouw als een mogelijke bezuinigingspost op de EU-begroting. Subsidies moeten volgens hen minder gaan naar inkomensondersteuning voor boeren en meer naar innovatie. Maar de Nederlandse landbouw mag daar niet de dupe van worden, benadrukt Omtzigt (CDA).

Zetelverdeling en 'Spitzenkandidaten'

Het Verenigd Koninkrijk heeft op dit moment 73 zetels in het Europees Parlement. Nederland wil dat die na de brexit komen te vervallen, zegt de minister-president, wat op instemming van de Kamer kan rekenen.

De woordvoerders zijn kritisch over het idee van "Spitzenkandidaten", waarbij de aanvoerders van de Europese politieke partijen opgaan voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Maeijer (PVV) noemt het "een farce". Volgens Bisschop (SGP) is het overbodig. Het kabinet is ook geen voorstander van Spitzenkandidaten, zegt Rutte, omdat daarmee de Europese Commissie te politiek zou worden.

De Kamer stemt op 22 februari over de ingediende moties.

Delen

Terug naar boven