r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comitologie-comité

NaamVerantwoordelijk Directoraat-Generaal
Europese Commissie - DG JUST — Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken - Directeur général adjoint en charge des Directions B et E - Dir B — Strafrecht Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
"Toegang en voordelenverdeling" comité Europese Commissie (EC)
(Cosme) Comité voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) (2014 - 2020) Europese Commissie (EC)
- COMITÉ DOUANE 2007 Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
ACCIJNSCOMITÉ Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
AENEAS COMITÉ Dienst voor samenwerking EuropeAid (AIDCO)
AGIS Comité Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
ARGO-Comité Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
Adviescomité handicaps (opgericht in het kader van het Europees Jaar van personen met een handicap) Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)
Beheerscomité van het communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en andere communicatietechnologieën (Safer internet) (2009-2013) Europese Commissie (EC)
Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)
Beheerscomité voor de tenuitvoerlegging van het vierde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie (2001-2005) (MKB) Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR)
Beheerscomité voor de toepassing van de richtlijn tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Milieu (ENV)
Betalingsbalanscomité Europese Commissie (EC), Eurostat (ESTAT)
CARDS: Comité voor de tenuitvoerlegging van communautaire bijstand voor de wederopbouw, de ontwikkeling en de stabilisering van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro (inclusief de provincie Kosovo) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (CARDS) Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)
COCOM - Comité voor Communicatie (COCOM) - RICHTLIJN (EU) 2018/1972 Europese Commissie (EC)
COCOM - Comité voor Communicatie (COCOM) - kaderrichtlijn 2002/21/EG Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)
COMITÉ ALGEMENE PREFERENTIES Europese Commissie (EC)
COMITÉ FINANCIEEL PROGRAMMA VOOR HET CONSUMENTENBELEID 2014-2020 Europese Commissie (EC)
COMITÉ INZAKE ERNSTIGE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEDREIGINGEN VAN DE GEZONDHEID Europese Commissie (EC)
COMITÉ INZAKE LIFTEN Europese Commissie (EC)
COMITÉ INZAKE UITVOERINGSBEPALINGEN Europese Commissie (EC)
COMITÉ VAN HET INFORMATIENET INZAKE LANDBOUWBEDRIJFSBOEKHOUDINGEN (ILB) Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)
COMITÉ VOOR DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN VERORDENING (EU) NR. 1227/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE DE INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE VAN DE GROOTHANDELSMARKT VOOR ENERGIE Europese Commissie (EC)
COMITÉ VOOR GEAROMATISEERDE WIJNBOUWPRODUCTEN Europese Commissie (EC)
COMITÉ WEEFSELS EN CELLE Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO)
Civiel recht Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
Comite voor olievoorraden richtlijn (2009/119/EG) Europese Commissie (EC)
Comiteit voor de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn mariene strategie Europese Commissie (EC)
Comité "Europa voor de burger" Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (EAC)
Comité "Jeugd in Actie" Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (EAC)
Comité (EURES) Europese Commissie (EC)
Comité (EaSI) Europese Commissie (EC)
Comité Doanewetboek - douane-entrepots en vrije zones Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Algemene douanewetgeving Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Bijzondere regelingen Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Data-integratie en -harmonisatie Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanecontroles en risicobeheer Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douaneschuld en zekerheidstelling Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanestatus en douanevervoer Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanevrijstellingen Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Douanewaarde Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Invoer- en uitvoerformaliteiten Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Tariefmaatregelen Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - algemene wetgeving Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - doorvoer Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - economische douaneregelingen Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - enig document Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
› verder | Aantal: Start: Filter: Sort:

Terug naar boven