r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Main topics and media events 5 - 18 February 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 2 februari 2018.

Overzicht van de voornaamste onderwerpen die de Raad de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (Onderwijs), 15 februari 2018

De Raad zal oriënterende debatten houden over hoe verder werk kan worden gemaakt van de onderwijsaspecten van de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2017, en over de tussentijdse evaluatie van Erasmus+ en richtsnoeren voor na 2020.

Download als PDF

Terug naar boven