r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter Juncker woont opening van Europees Jaar van cultureel erfgoed in België bij

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 29 januari 2018.

Op woensdag 31 januari 2018 komt voorzitter Juncker samen met verscheidene Commissieleden op uitnodiging van Brussels burgemeester Philippe Close naar de opening van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed.

Op woensdag 31 januari 2018 komt de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, samen met de leden van het college van commissarissen op uitnodiging van Brussels burgemeester Philippe Close naar de opening van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed in België. Ook alle bevoegde Belgische autoriteiten geven acte de présence.

Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed plaatst de rijkdom en de diversiteit van ons cultureel erfgoed in de schijnwerpers en doet het belang daarvan voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke identiteit en voor het vormgeven van het Europa van de toekomst uitkomen.

Dit bezoek van de voorzitter en het college van commissarissen, dat in deze vorm voor het eerst plaatsvindt, getuigt van de uitstekende betrekkingen tussen de Commissie en de stad Brussel, en brengt de verbondenheid en de erkentelijkheid van de Commissie jegens de feitelijke hoofdstad van de Unie en haar inwoners, die de Commissie al meer dan 60 jaar in hun midden opnemen, tot uitdrukking (zie hier voor het programma en praktische informatie voor journalisten die het evenement willen bijwonen).

Bij deze gelegenheid zei voorzitter Juncker het volgende: « Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 moet een jaar zijn om hulde aan onze culturele diversiteit te brengen. Europa staat in de hele wereld bekend om de rijkdom en de verscheidenheid van zijn culturele en creatieve uitingen, met name om zijn landschappen en archeologische sites, zijn musea, zijn monumenten, zijn historische steden, zijn kunstwerken, zijn audiovisuele en muziekwerken, en zijn tradities en gewoonten. De festiviteiten dit jaar zijn een uitgelezen gelegenheid om iedereen, maar vooral jongeren, aan te moedigen om de rijke culturele verscheidenheid van Europa te ontdekken en erover na te denken hoe die voor de toekomstige generaties intact kan worden gehouden. »

Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei: « In cultuur en cultureel erfgoed manifesteert zich het duidelijkst hoe sterk de identiteit en de gemeenschappelijke waarden van de burgers in Europa zijn. Zij moeten een cruciale rol spelen bij de inspanningen op weg naar een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie. Daarom ben ik bijzonder verheugd om samen met de voorzitter van de Commissie en de overige commissarissen de start van dit jaar in Brussel bij te wonen. Brussel is gezien zijn historische achtergrond en de rol die het speelt als zetel van de instellingen van de Unie een echte Europese stad, maar het is ook een stad die als geen enkele andere stad in Europa staat voor creativiteit, avant-gardisme en kosmopolitisme».

Deze openingsdag staat in het teken van de 3D-geluids- en lichtshow « Duizend Reflecties van Europa » op de Grote Markt in Brussel, die zal worden bijgewoond door voorzitter Juncker, de EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, en de overige commissarissen.

Volgens een recente Eurobarometer-enquête vinden acht op de tien Europeanen cultureel erfgoed niet alleen voor hen persoonlijk belangrijk, maar ook voor hun gemeenschap, hun regio, hun land en de EU als geheel. Verreweg de meesten zijn trots op ons cultureel erfgoed, of dat zich nu in hun eigen regio of land of in een ander Europees land bevindt. De uitkomsten voor België wat deze twee kwesties betreft liggen dicht bij het Europese gemiddelde.

Het hele jaar door zullen duizenden initiatieven en evenementen in heel Europa burgers uit alle lagen van de bevolking aan cultuur laten deel hebben. Het is de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken, met name kinderen en jongeren, lokale gemeenschappen en mensen die zelden in contact komen met cultuur, om het gevoel ergens bij te horen te bevorderen.

Achtergrond

In zijn toespraak over de staat van de Unie van 13 september 2017 heeft voorzitter Juncker erop gewezen dat in dit Europees Jaar van het cultureel erfgoed « niet mag worden vergeten » dat de Unie iets heeft bereikt wat uniek is: « vrede binnen en vrede buiten Europa » en « welvaart voor velen, zij het niet voor allen ».

Dit jaar moet mensen bewuster maken van het sociale en economische belang van het cultureel erfgoed. De Europese erfgoedsector biedt binnen de EU rechtstreeks werk aan meer dan 300 000 mensen. Nog eens 7,8 miljoen banen houden er indirect verband mee, bijvoorbeeld in het toerisme, de tolkensector en de beveiliging. Met 453 locaties maakt Europa als regio bijna de helft van de Werelderfgoedlijst van Unesco uit.

Daarom vond de Commissie dat het cultureel erfgoed, juist nu cultuurschatten worden bedreigd of in conflictgebieden opzettelijk worden vernield, in 2018 een Europees Jaar verdiende. Het besluit van de Raad en het Europees Parlement waarin 2018 werd uitgeroepen tot Europees Jaar van het cultureel erfgoed is goedgekeurd op 17 mei 2017, op basis van een voorstel van de Commissie van 30 augustus 2016.

Voor meer informatie

Persmededeling: « 2018, het Europees Jaar van het cultureel erfgoed » gaat van start

Mededeling van de Vertegenwoordiging van de Commissie in België en praktische info voor de pers

Speciale Eurobarometer inzake cultureel erfgoed en alle nationale factsheets

Vragen en antwoorden over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

Website over het Europees Jaar (met een lijst van alle evenementen per land)

Factsheet « Cultuur als drijvende kracht achter eenheid in de EU » - Bijdrage van de Commissie aan de werklunch van de leiders, Göteborg, 17 november 2017

IP/18/462

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven