r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Asia-Europe Meeting, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 oktober 2018 - 19 oktober 2018
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium. Toon locatie
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker, J.T. (Jyrki) Katainen, F. (Federica) Mogherini, V. (Violeta) Bulc e.a.
organisatie Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018 (Oostenrijks Voorzitterschap)

Livestreaming

Livestreaming

18 oktober 2018

 • 17:00 Aankomsten van Aziatische leiders
 • 19:30 Openingsceremonie

19 oktober 2018

 • 08:30 Aankomsten van de Aziatische en Europese leiders
 • 12:15 Groepsfoto
 • 15:00 Slotceremonie
 • 15:30 Persconferentie

Planning onder voorbehoud

Voornaamste agendapunten

De 12e top in het kader van de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM) zal op 18 en 19 oktober 2018 in Brussel plaatsvinden.

Op de agenda van de ASEM-top staan inclusieve groei en connectiviteit

Aan de ASEM-top nemen deel:

 • staatshoofden en regeringsleiders van 51 Europese en Aziatische landen
 • vertegenwoordigers van de Europese Unie
 • de secretaris-generaal van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zal de top leiden. Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zal de EU op de top vertegenwoordigen.

De gesprekken zullen vooral gaan over het thema "Europa en Azië: mondiale partners voor mondiale uitdagingen".

De leiders zullen proberen te komen tot intensievere dialoog en samenwerking tussen beide continenten omtrent een breed scala van onderwerpen, waaronder:

 • handel en investeringen
 • connectiviteit
 • duurzame ontwikkeling en klimaat
 • veiligheidsvraagstukken zoals terrorisme, non-proliferatie, cyberbeveiliging en illegale migratie

De ASEM-top zal worden gevolgd door de top EU-Korea en de EU-ASEAN-leidersbijeenkomst op 19 oktober:

Infographic - Eurasian trade tops transpacific trade

Zie volledige infographic

Het versterken van de banden tussen Azië en Europa

Op 15 oktober 2018 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de EU-strategie inzake het verbinden van Europa en Azië. Die strategie zal worden meegenomen in de besprekingen tijdens de ASEM-top. De Raad onderstreept dat de EU zich zal beijveren voor een duurzame, alomvattende en op regels gebaseerde aanpak inzake connectiviteit, en investeringen en handel zal bevorderen.

De Commissie heeft diezelfde dag het ASEM-portaal voor duurzame connectiviteit opgezet. Het is een onlinedatabank met 49 indicatoren die betrekking hebben op connectiviteit en duurzaamheid. Het portaal moet beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en andere belanghebbenden een duidelijker beeld verschaffen van de stand van connectiviteit tussen beide continenten.

De Europese en Aziatische leiders zullen bespreken hoe het multilaterale stelsel kan worden versterkt

Nevenevenementen

Naar aanleiding van de ASEM-top zullen in Brussel verschillende nevenevenementen plaatsvinden.

In het kader van de ASEM-parlementaire bijeenkomst kwamen parlementsleden uit tal van ASEM-landen bijeen om te praten over, onder meer, de economie, veiligheid en het effect van klimaatverandering op migratie. De deelnemers schaarden zich achter een slotverklaring. Dit evenement werd op 28 en 29 september 2018 door het Europees Parlement georganiseerd.

De ASEF-top voor jonge leiders zal in het teken van ethisch leiderschap staan. Zowel Aziatische en Europese studenten als jonge professionals zullen zich gedurende 5 dagen buigen over leiderschapsontwikkeling. Dit evenement zal van 15 tot en met 19 oktober 2018 plaatsvinden.

Het Economisch Forum Azië-Europa zal gewijd zijn aan het monetair en huisvestingsbeleid, de wereldwijde klimaatverandering, internationale handel en de connectiviteit tussen Azië en Europa. Dit evenement wordt op 17 en 18 oktober 2018 door de denktank "Bruegel" georganiseerd.

In het kader van het ASEM-handelsforum zullen bedrijfsleiders uit Azië en Europa bijeenkomen om te bespreken hoe de intercontinentale betrekkingen op het gebied van handel en investeringen kunnen worden versterkt. Dit evenement wordt op 18 oktober 2018 door BusinessEurope georganiseerd.

Voorts zal tussen 18 en 30 oktober het ASEM-cultuurfestival plaatsvinden in Brussel. Via dans, film, muziek, theater en digitale en beeldende kunst zal het festival de creativiteit en culturele diversiteit van Azië en Europa belichten.

De ASEM in cijfers

De ASEM-partners vertegenwoordigen:

 • 55% van de wereldhandel
 • 60% van de wereldbevolking
 • 65% van het mondiale bbp
 • 75% van het mondiale toerisme

Meer feiten en cijfers over de ASEM:

Over de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM)

De ASEM kwam in 1996 tot stand als een forum voor dialoog en samenwerking tussen Europa en Azië. De ASEM heeft tot doel de betrekkingen tussen beide continenten te versterken.

De ASEM brengt 53 partners bijeen, waaronder:

 • de Europese Unie
 • 30 Europese landen (28 EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland) 21 Aziatische landen het secretariaat van de ASEAN

De ASEM-top wordt om de 2 jaar georganiseerd om de prioriteiten van het partnerschap vast te leggen. De toppen worden beurtelings in Azië en in Europa gehouden.

Ieder jaar worden op 1 maart tijdens de ASEM-dag de verbondenheid en het partnerschap tussen Azië en Europa in de kijker gezet.

Dit keer werd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de 8e bijeenkomst van de Ministers van Cultuur van de ASEM gehouden.

De 11e ASEM-top vond in 2016 plaats in Ulaanbaatar (Mongolië).

Indicatief programma

18/10/2018

17:00

Aankomst van de niet-EU-delegatiehoofden

19:00

Officiële verwelkoming van de niet-EU-delegatiehoofden door de voorzitters Tusk en Juncker

19:25

Openingsceremonie

Bijeenkomst met stakeholders

21:00

Galadiner

19/10/2018

08:30

Aankomst van de delegatiehoofden

09:15

Eerste plenaire bijeenkomst - Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: bevorderen van inclusieve groei en duurzame connectiviteit

10:45

Tweede plenaire bijeenkomst - Het multilaterale stelsel versterken: bevorderen van het ASEM-partnerschap inzake mondiale vraagstukken

12:15

Groepsfoto

12:30

Besloten bijeenkomst - Internationale en regionale vraagstukken

15:00

Slotceremonie

15:30

Persconferentie

Zie ook


Inhoud

1.

Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018 (Oostenrijks Voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 vervulde Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Oostenrijk volgde hiermee Bulgarije op. Oostenrijk was al twee keer eerder voorzitter van de Raad, in 1998 en 2006.

De prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka, die Oostenrijk samen met Bulgarije en Estland vormde. Die doelen waren met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de Europese buitengrenzen, economische groei en versterking van het concurrentievermogen. Het Oostenrijks voorzitterschap moest daarnaast een aantal uitdagingen op Europees niveau in goede banen leiden. Zo werd tijdens het voorzitterschap onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting en over de brexit.

2.

Meer over...

Terug naar boven