r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-agentschappen en cohesiebeleid onderwerp van gesprek Tweede Kamer met Europese Rekenkamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 25 januari 2018.

Europese Zaken

Voorafgaand aan het gesprek van de leden van de commissie Financiën over de steunprogramma’s voor Griekenland spreken de woordvoerders van de commissie voor Europese Zaken met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Onderwerpen van gesprek zijn de 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ door de Europese Rekenkamer en een speciaal verslag over de voorwaarden voor en de effecten van het Europese cohesiebeleid.

Het verslag 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarlijkse controles van de Europese agentschappen door de Europese Rekenkamer over 2016. Het heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de rekeningen van de agentschappen, de rechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven, en ook op enkele aspecten met betrekking tot de prestaties van de Europese agentschappen.

  • 31/01: Gesprek met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Delen

Terug naar boven