r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

“Turkish offensive on Afrin“, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen

Gabriele ZIMMER (DE), Chair GUE/NGL, Takis HADJIGEORGIOU (GUE/NGL, CY), Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), Bodil VALERO (GUE/NGL, SV), Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT), Costas MAVRIDES (S&D, CY), Eyup DORU, David VERGILI, Rebecca HARMS (Greens, DE), and Branislav ŠKRIPEK (ECR, SL)


Inhoud

1.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

2.

Meer over...

Terug naar boven