r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Commissie Financien bespreekt toekomst EMU en Europees btw-stelsel

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 16 januari 2018.

Financiën

Op 18 januari vindt het eerste algemeen overleg van 2018 plaats tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van Financiën ter voorbereiding op de Eurogroep/Ecofin Raad. Deze Raad zal plaatsvinden op 22 en 23 januari.

Tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep wordt besloten over de eventuele uitkering van een derde leningdeel aan Griekenland. Ook zal de aanstelling van Hans Vijlbrief als voorzitter van de Eurogroup Working Group worden bekrachtigd.

Voor de Ecofin Raad staan onder meer de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het derde btw-pakket geagendeerd. De hervorming van btw-tarieven en de vereenvoudiging van btw-regels voor het MKB zijn door de Tweede Kamer als prioritaire EU-voorstellen aangemerkt.

Daarnaast neemt de Raad naar verwachting conclusies aan over onderdelen van het Europees Semester, namelijk de jaarlijkse groeianalyse en het waarschuwingsmechanismeverslag. Het Europees Semester is de jaarlijkse cyclus van coördinatie op economisch en budgettair terrein tussen de EU lidstaten. Ook verleent de Raad goedkeuring aan de aanbevelingen voor de eurozone.

  • 18/01: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad

Delen

Terug naar boven