r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

IASIL 2018: Reimagining Traditions, Nijmegen

Nijmegen
Anton Bussemaker
datum 23 juli 2018 - 27 juli 2018
plaats Nijmegen
locatie Campus Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 4, 6525 HP Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe kunnen we het begrip traditie (her)definiëren, vanuit een focus op Ierland in Europese en globale kaders? Wie of wat zijn culturele aanstuurders van ons begrip van traditie?

Deze thema's staan centraal tijdens het jaarlijkse congres van de International Association for Studies in Irish Literature en is zeer actueel in huidige maatschappelijke debatten over (trans)nationale identiteitsvorming, cultureel erfgoed en migratie.

Het programma omvat wetenschappelijke voordrachten over folklore; cultureel geheugen; de rol van vrouwelijke schrijfsters; nationaliteit, identiteitsvorming; streekliteratuur; de canon, migratie, de rol van digitalisering in de verspreiding van literatuur, de avant-garde, intertekstualiteit, en (post)kolonialisme.

Tijdens het congres zijn er ook optredens van schrijvers Anne Enright, Sally Rooney en Claire Kilroy; filmmaker Tomm Moore en sean nós specialist Lillis Ö Laoire.

De voertalen van deze bijeenkomst zijn Engels en Irish Gaelic.

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op de website van het congres.

Congressubsidiefonds

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door het Congressubsidiefonds van de KNAW.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven