r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

“Technical Measures / pulse fishing (Mato report)”, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2018 14:30 - 15:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N-1.2 
aanwezigen J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik, A.M. (Agnes) Jongerius, G.J.M. (Gerben-Jan) Gerbrandy, P. (Peter) van Dalen, J. (Jan) Huitema e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

Peter van DALEN (ECR, NL), Agnes JONGERIUS (S&D, NL), Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL), Annie SCHREIJER-PIERIK (EPP, NL), and Jan HUITEMA (ALDE, NL)


1.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

2.

Meer over...

Terug naar boven