r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akademie Colloquium: Metabolic health: translational research on energy turnover, Amsterdam

datum 11 oktober 2018 - 12 oktober 2018
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Tijdens dit Akademie Colloquium zullen nieuwe doelwitten worden besproken waarvan het aannemelijk lijkt dat deze op positieve wijze kunnen bijdragen aan het stimuleren van energiegebruik bij de gezondheid van de mens. Hiertoe zullen mechanismen zoals we die kennen uit modelsystemen, zoals cel- en dierstudies, worden vertaald naar de humane situatie.

Sprekers van internationaal statuur zullen hun laatste inzichten met u delen daar waar het gaat om het stimuleren van energiegebruik via erkende en onbekende/onverwachte wijzen.

Middels een combinatie van invalshoeken (van epidemiologie tot mechanistisch-interventieonderzoek) wordt ernaar gestreefd te komen tot een rondetafeldiscussie waarin kansrijke doelwitten en routes zullen worden geïdentificeerd. De daadwerkelijke waarde daarvan zal via toekomstig onderzoek verder moeten worden geëxploreerd.

Voorafgaand aan het Akademie Colloquium vindt er op 10 oktober 2018 een masterclass plaats.

Organisatie

Prof. dr. F. Rosendaal, prof. P. Schrauwen, prof. E. Lutgens, dr. S. La Fleur, prof. S. Kersten, prof. M. Hesselink


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven