r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Historicism as a Polemical Concept in the Humanities and Social Sciences, 1890-1980, Amsterdam

datum 30 augustus 2018 - 31 augustus 2018
plaats Amsterdam
locatie Openbare Bibliotheek van Amsterdam, Prinsenzaal, Oosterdokskade 143, 1011 DL Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze workshop onderzoekt hoe 20e-eeuwse geestes- en sociale wetenschappers zich om heel uiteenlopende redenen druk maakten over ‘historisme’ (Historismus, historicism).

Waarom fungeerde historisme als een vijandbeeld of strijdbegrip onder filosofen, theologen, (kunst)historici, sociologen en politieke wetenschappers? Welk kwaad ging achter historisme schuil, waarom werd verzet tegen historisme nodig geacht en welke emoties kwamen daarbij los?

Deze (besloten) workshop brengt specialisten uit verschillende landen en disciplines bijeen om de receptiegeschiedenis van historisme in verschillende geestes- en sociaalwetenschappelijke tradities comparatief te onderzoeken.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Adriaan van Veldhuizen, a.p.van.veldhuizen@hum.leidenuniv.nl.

Fonds Staatsman Thorbecke

Deze bijeenkomst wordt onder meer gefinancierd door Fonds Staatsman Thorbecke van de KNAW.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven