r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Europese Commissie stelt nieuwe hoofden aan van vertegenwoordigingen in Athene, Praag en Nicosia

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 december 2017.

De heer Georgios Markopouliotis zal aantreden in Griekenland op 1 februari 2018, mevrouw Dana Kovarikova zal aantreden in Tsjechië op 1 februari 2018 en de heer Ierotheos Papadopoulos zal aantreden in Cyprus op 1 april 2018.

De heer Markopouliotis, Grieks onderdaan, zal voor zijn nieuwe functie gebruik kunnen maken van zijn uitstekende kennis van de EU-instellingen, dankzij dertig jaar dienst bij de Europese Commissie, alsmede van een breed netwerk van contacten met belanghebbenden in Griekenland.

De heer Markopouliotis kwam in 1987 in dienst bij de Commissie en heeft zijn sporen verdiend in een aantal raadgevende organen en leidinggevende functies over een breed spectrum aan gebieden zoals regionaal beleid, maritieme zaken, werkgelegenheid, visserij en communicatie.

Hij was tevens werkzaam in de kabinetten van de commissarissen Bruce Millan en Monika Wulf-Mathies, die in de Commissie Delors II en in de Commissie Santer bevoegd waren voor regionaal beleid en voor het Cohesiefonds. In 2001 en 2006 was hij hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Griekenland en in 2006, na zijn terugkeer naar Brussel, werd hij hoofd van een eenheid in het directoraat-generaal Communicatie, belast met de coördinatie van de vertegenwoordigingen in de lidstaten.

Van februari 2010 tot december 2011 was de heer Markopouliotis hoofd van het kabinet van commissaris Maria Damanaki, bevoegd voor Maritieme Zaken en Visserij en sinds maart 2012 is hij hoofd van de vertegenwoordiging van de Commissie op Cyprus.

Mevrouw Dana Kovarikova, Tsjechisch onderdaan, is sinds september 2016 adjunct-hoofd van de vertegenwoordiging in Praag. Zij vervoegde zich in 2005 bij de Europese Commissie en heeft onder meer gewerkt in het secretariaat-generaal, in het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie en sinds augustus 2014 als hoofd van de politieke sectie bij de vertegenwoordiging in Praag. Mevrouw Kovarikova heeft ook gewerkt voor de Tsjechische nationale overheid ter ondersteuning van het Tsjechische voorzitterschap in 2009.

De heer Ierotheos Papadopoulos, Grieks onderdaan, is gedurende bijna 30 jaar voor de Commissie werkzaam geweest en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende beleidsterreinen alsook politieke communicatie. Momenteel is hij hoofd van de eenheid Voorlichting in het directoraat-generaal Communicatie en daarvoor was hij adjunct-hoofd van de eenheid Audiovisuele diensten en hoofd en adjunct-hoofd van de vertegenwoordiging in Griekenland tussen 2006 en 2010. Voordien was hij werkzaam bij het directoraat-generaal Milieu en het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken.

Achtergrond

De Commissie heeft vertegenwoordigingen in alle 28 EU-lidstaten en regionale kantoren in Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburg, Marseille, Milaan, München en Breslau. De vertegenwoordigingen zijn de ogen, oren en de stem van de Commissie in alle EU-lidstaten. Zij plegen overleg met de nationale autoriteiten en de belanghebbenden en informeren de media en het publiek over het EU-beleid. De vertegenwoordigingen brengen verslag uit bij het hoofdkantoor van de Commissie over significante ontwikkelingen in de lidstaten. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker worden de hoofden van de vertegenwoordigingen aangesteld door de voorzitter en zijn zij de politieke vertegenwoordigers van de Commissie in de lidstaat waar zij zijn gedetacheerd.

Meer informatie:

https://ec.europa.eu/greece/home_el

https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs

https://ec.europa.eu/cyprus/

IP/17/5376

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven