r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

More transparency on EU decision-making: new register of delegated acts

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 13 december 2017.

Een nieuw onlineregister, dat op dinsdag 12 december in gebruik werd genomen, zal het gemakkelijker maken EU-besluiten in de vorm van gedelegeerde handelingen op te zoeken en te volgen.

Gedelegeerde handelingen dienen ter aanvulling of wijziging van EU-wetgeving.

Ze komen het meest voor op het gebied van economie, landbouw, milieu en volksgezondheid, de eengemaakte markt en handel. Het is een vorm van secundaire wetgeving die bijvoorbeeld wordt gebruikt om technische voorschriften in wetgeving te actualiseren. Het Parlement en de Raad machtigen de Commissie om gedelegeerde handelingen op te stellen, die vervolgens aan hen worden voorgelegd. Het Parlement en de Raad kunnen ontwerpen van gedelegeerde handelingen verwerpen.

Om het publiek en belangstellende partijen in staat te stellen dit onderdeel van het EU-besluitvormingsproces te volgen, bieden de 3 instellingen toegang tot een nieuw gemeenschappelijk onlineregister, zodat iedereen gedelegeerde handelingen in verband met een bepaald onderwerp of een bepaalde wet eenvoudig kan zoeken en vinden.

Het nieuwe interinstitutionele register van gedelegeerde handelingen biedt een volledig overzicht van het verloop van dit proces. Gebruikers kunnen gedelegeerde handelingen opzoeken en volgen in hun ontwikkeling vanaf het stadium van de planning door de Europese Commissie tot de uiteindelijke bekendmaking in het Publicatieblad. Het register geeft ook de diverse stappen weer die het Europees Parlement en de Raad zetten, alsook de werkzaamheden van de deskundigengroepen van de Commissie die betrokken zijn bij de opstelling van gedelegeerde handelingen. Het register verhoogt de transparantie van het besluitvormingsproces doordat het een eenloketsysteem biedt voor gedelegeerde handelingen, waar alle relevante informatie eenvoudig te vinden is. Gebruikers kunnen zich abonneren en berichten krijgen over de ontwikkeling van specifieke gedelegeerde handelingen waar ze belangstelling voor hebben.

Het register is beschikbaar in alle officiële talen van de EU.

Het register zal burgers de kans geven het besluitvormingsproces bij gedelegeerde handelingen te volgen. Dat lijkt vaak technisch van aard, maar kan ook politiek gevoelig liggen. Het biedt een antwoord op de langgekoesterde wens van het Parlement om de besluitvorming van de EU nader tot de burgers te brengen en zodoende de EU-instellingen en de EU-wetgeving transparanter te maken.

Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement

Wij brengen het plan van de Commissie voor betere wetgeving opnieuw in de praktijk en komen onze gezamenlijk met het Parlement en Raad gedane belofte na voor betere wetgeving voor de burgers van Europa. Door dit nieuwe onlineregister maken wij de EU transparanter en laten wij zien hoe het vaststellen van technische voorschriften voor de uitvoering van ons beleid in zijn werk gaat.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

Het EU-besluitvormingsproces moet toegankelijker voor de burgers worden. Ik ben blij dat iedereen dankzij het nieuwe register eenvoudiger zal kunnen volgen hoe gedelegeerde handelingen worden aangenomen. Dit spoort met onze doelstelling om de werkzaamheden van de EU-instellingen transparanter te maken.

Matti Maasikas, viceminister van Europese Zaken van Estland

  • Gezamenlijke brochure

    ×

    Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

    en

  • Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Download als PDF


Delen

Terug naar boven