r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie: gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 14 december 2017.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft vandaag de nieuwe gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019 ondertekend, samen met voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani en huidig voorzitter van de Raad en premier van Estland Jüri Ratas.

De verklaring bevat een lijst van 31 nieuwe wetgevingsvoorstellen die door de Commissie zijn ingediend en door het Parlement en de Raad prioritair zullen worden behandeld met het oog op aanneming of wezenlijke vooruitgang tegen de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019.

Voorzitter Juncker: "Sinds mijn verkiezingscampagne in 2014 heb ik erop aangedrongen dat de Europese Commissie onder mijn leiding grote zaken die er voor onze burgers echt toe doen, groot moet aanpakken, en wij zullen aan het eind van ons mandaat in 2019 de positieve resultaten voorleggen die zij verwachten. Ik ben verheugd dat ik kan blijven rekenen op het Europees Parlement en de Raad als bondgenoten bij deze werkzaamheden. De gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU is onze belofte geen loze beloften te doen. Het is een verbintenis om de komende 18 maanden intensief te zoeken naar concrete oplossingen voor de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd en om verenigd te blijven in het belang van alle Europese burgers."

Door vandaag de gezamenlijke verklaring te ondertekenen, zijn de voorzitters van de drie EU-instellingen het eens geworden over een positieve agenda voor een meer inclusieve en meer verenigde EU, en over een nieuw financieel kader voor de jaren na 2020 dat voor het juiste evenwicht zorgt tussen het beleid van de EU en de belangen van de burgers.

De gezamenlijke verklaring behandelt zeven prioritaire gebieden:

  • de veiligheid van onze burgers beter beschermen;
  • ons migratiebeleid hervormen en ontwikkelen in een geest van verantwoordelijkheid en solidariteit;
  • banen, groei en investeringen een nieuwe stimulans geven;
  • werk maken van de sociale dimensie van de Europese Unie;
  • onze toezegging inzake de totstandbrenging van een connectieve digitale eengemaakte markt waarmaken;
  • onze doelstelling van een ambitieuze energie-unie en een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering verwezenlijken; en
  • de democratische legitimiteit op EU-niveau verder ontwikkelen.

Bovendien zijn de drie voorzitters overeengekomen om onze inspanningen voor gemeenschappelijke Europese waarden, de democratie en de rechtsstaat voort te zetten; een robuuste, open en eerlijke handelspolitiek te blijven voeren; belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking aan te pakken; voor sociale bescherming en sociale rechten, als vastgelegd in Pijler van sociale rechten te zorgen; aan stabiliteit, veiligheid en vrede bij te dragen; en voor een hoog niveau van gegevensbescherming, digitale rechten en ethische normen op het gebied van artificiële intelligentie en robotica te zorgen.

Ten slotte zijn de voorzitters van de drie instellingen het er ook over eens te blijven werken aan alle hangende voorstellen uit de gemeenschappelijke verklaring van 2017, en de in het werkprogramma van de Commissie voor 2018 opgenomen de wetgevingsvoorstellen te behandelen.

Achtergrond

Op 15 maart 2016 hebben de drie instellingen overeenstemming bereikt over een Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. De Europese Commissie had daartoe in mei 2015 een voorstel gepresenteerd in het kader van haar agenda voor betere regelgeving. Het interinstitutioneel akkoord zorgt voor wijzigingen in de hele beleidscyclus, vanaf raadplegingen en effectbeoordeling tot aan de vaststelling, uitvoering en evaluatie van de EU-wetgeving. Volgens het interinstitutioneel akkoord moeten de instellingen overeenstemming bereiken over de belangrijkste zaken waaraan de wetgevers prioriteit moeten hechten, zoals de vereenvoudiging van de bestaande regelgeving.

Nu bespreken de Raad, het Parlement en de Commissie jaarlijks de wetgevingsprioriteiten van de EU en bereiken zij overeenstemming over hun topprioriteiten voor het komende jaar, die worden opgenomen in een jaarlijkse gezamenlijke verklaring. Hierdoor kunnen zij nauwer samenwerken bij het aangaan van de grote uitdagingen die hen te wachten staan.

De eerste gezamenlijke verklaring werd in december 2016 ondertekend.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018

Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven

Agenda voor betere regelgeving

IP/17/5266

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven