r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 22 juni 2018 08:30 - 18:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN), Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 21 juni 2018 (OR. en)

10012/18 OJ CONS 36 ECOFIN 607

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

ECCL, Luxembourg

22 juni 2018 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 10013/18 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 10014/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Snelle oplossingen btw-wetgeving
  • a) 
   Richtlijn betreffende harmonisering en vereenvoudiging 10335/18

   van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten

  • b) 
   Verordening betreffende bepaalde vrijstellingen voor intracommunautaire handelingen
  • c) 
   Verordening betreffende de gecertificeerd belastingplichtige

  Algemene oriëntatie

 • 4. 
  Europees depositoverzekeringsstelsel

  Voortgangsverslag 10217/18 9819/1/18 REV 1

 • 5. 
  Diversen a) Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van 9841/18 financiële diensten Informatie van het voorzitterschap
  • b) 
   Richtlijn betreffende insolventie, herstructurering en tweede kans Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden
 • 6. 
  Aanbevelingen van de Raad aan de lidstaten inzake de nationale 9512/18 + COR 1 hervormingsprogramma's voor 2018 en adviezen van de Raad 9454/18

over de geactualiseerde stabiliteits- of convergentieprogramma's 10017/18

Goedkeuring

 • 7. 
  Besluiten en aanbevelingen van de Raad inzake de uitvoering (*) 9758/18

  van het stabiliteits- en groeipact 9759/18 Vaststelling 9760/18

  9761/18

 • 8. 
  Convergentieverslagen van de Commissie en de Europese 9245/18 + ADD 1

  Centrale Bank 9249/18 Gedachtewisseling + ADD 1-2

 • 9. 
  Diversen

o

o o

p.m.:

Donderdag 21 juni 2018

15.00 uur Eurogroep

18.30 uur Eurogroep in inclusieve samenstelling

Vrijdag 22 juni 2018

8.00 uur Jaarlijkse bijeenkomst van de gouverneurs van de EIB

Eerste lezing

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES)

De Partij van Europese Sociaal-Democraten (PES) is de overkoepelende partij van Europese sociaaldemocratische partijen. Bij de PES zijn behalve de Nederlandse PvdA onder meer de Britse Labour Party, de Duitse Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), de Franse Parti Socialiste (PS) en de Italiaanse Partito Socialista Italiano aangesloten. Bij de PES zijn ook partijen aangesloten uit onder meer Noorwegen, Turkije en Servië.

In het Europees Parlement zijn de aangesloten partijen van PES verenigd in de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).

5.

Relevante EU dossiers

6.

Meer over...

Delen

Terug naar boven