r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 16 april 2018 10:00 - 18:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 april 2018 (OR. en)

7720/1/18 REV 1

OJ CONS 22 AGRI 159

PECHE 109

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

( Landbouw en Visserij)

ECCL, Luxembourg

16 april 2018 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 7722/18
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, 7723/18 lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

LANDBOUW

 • 3. 
  Richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de levensmiddelenketen

  Presentatie door de Commissie

  VISSERIJ

 • 4. 
  Verordening betreffende een meerjarenplan voor visbestanden 7287/18

  in de westelijke wateren 7245/18 Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

Niet-wetgevingswerkzaamheden

LANDBOUW

 • 5. 
  Voedselverlies en voedselverspilling: voortgang bij de 6659/18

  uitvoering van de conclusies van de Raad van juni 2016 Informatie van het voorzitterschap en de Commissie Gedachtewisseling

Diversen

Visserij

 • 6. 
  a) Verordening (EU) nr. 1380/13 inzake het gemeenschappelijk 7726/1/18 REV 1 visserijbeleid (GVB): interpretatie van artikel 15

  Informatie van de Spaanse delegatie

  Landbouw

  • b) 
   TAIEX-workshop: "De rol van in het wild levende dieren in 7564/18 het beheer van de diergezondheid" (Sofia, 8-9 maart 2018)

   Informatie van het voorzitterschap

  • c) 
   Conferentie op hoog niveau over de Afrikaanse varkenspest 7427/18 (AVP) (Warschau, 26 maart 2018)

   Informatie van de Poolse delegatie

  • d) 
   Gemeenschappelijke maatregelen voor de uitroeiing van 7742/18 Afrikaanse varkenspest in de EU (voorlopige vertaling)

   Informatie van de Deense delegatie

  • e) 
   Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening over de transparantie en duurzaamheid van 7744/18

EU-risicobeoordeling in de voedselketen (voorlopige vertaling) Presentatie door de Commissie

Eerste lezing

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven