r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 27 juli 2021.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:1:18)

De jeugdwerkloosheid in de EU steeg tussen 2008 en 2013 als gevolg van de economische crisis. Inmiddels is de trend dalend. Welke maatregelen nam de EU en wat stelt het EP verder voor?

Een eerste echte baan stelt jongeren in staat onafhankelijk en zelfverzekerd te worden.Een gebrek aan toekomstperspectief en lange perioden van werkloosheid op jonge leeftijd, kunnen leiden tot een lager carrièreperspectief.

Initiatieven om jongeren te helpen

Aan de zijlijn staan, kan niet enkel gevoelens van isolement, afhankelijkheid en waardeloosheid met zich meebrengen maar heeft ook negatieve gevolgen voor de economie en de vergrijzende samenlevingen.

Jongeren zijn het zwaarst getroffen door de economische en financiële crisis, waardoor zij het grootste risico lopen op sociale uitsluiting.De werkloosheid onder jongeren tussen 15 en 24 jaar steeg in de EU van 15% in 2008 tot 24% begin 2013.

In 2013 hebben de lidstaten voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid overeenstemming bereikt over de . Dit is een EU-brede politieke toezegging om elke jongere onder 25 jaar een goed werkaanbod, nieuwe opleiding, plaats in het leerlingstelsel of stage te bieden binnen vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen.

Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is een van de belangrijkste financieringsinstrumenten van de EU om de Jongerengarantie om te zetten in praktische maatregelen. Het is in 2013 in het leven geroepen om jongeren te steunen in Europese regio’s waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 25% was: meer dan 120 regio's kwamen hiervoor in aanmerking in twintig lidstaten, waaronder België.

Beide regelingen richten zich op jongeren die geen onderwijs en geen opleiding volgen en geen werk hebben, inclusief langdurig werklozen of niet-ingeschreven werkzoekenden.

Om het doel van de Jongerengarantie te ondersteunen en de kwaliteit van de leerlingplaatsen in Europa te verbeteren, werd verder het platform Europese Alliantie voor leerlingplaatsen gelanceerd.

Helpen de maatregelen?

Tot nu toe zijn er volgens de Europese Commissie sinds januari 2014 zestien miljoen jongeren in de garantieregelingen voor jongeren opgenomen en is met behulp van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief directe steun verleend aan meer dan 1,6 miljoen jongeren.

De eerste positieve resultaten zijn te zien; er blijven echter uitdagingen en verschillen tussen de lidstaten bestaan: het jeugdwerkloosheidspercentage in de EU bedroeg 16,5% in oktober 2017. Lidstaten met de hoogste percentages waren Griekenland (40,2%), Spanje (38,2%) en Italië (34,7%). De laagste percentages werden geregistreerd in Duitsland (6,6%), Tsjechië (7,2%) en Nederland (7,9%). Het jeugdwerkloosheidscijfer in België bedroeg 22,7% (september 2017).

Voorstellen van het Parlement

In een verslag van de werkgelegenheidscommissie dat op 4 december werd aangenomen, benadrukken de leden het belang van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de Jongerengarantie maar pleiten voor verdere verbeteringen en betere monitoring om de resultaten goed te beoordelen.

Rapporteur Romana Tomc (EVP, SI) zei: "Het is van cruciaal belang dat de lidstaten ook hun rol spelen met efficiënte maatregelen op nationaal niveau."

Het Europees Parlement heeft voor 116,7 miljoen euro extra financiering voor het initiatief in 2018 gezorgd.

Onderwijs en werkgelegenheid staan ​​ook hoog op de agenda van het Europese Jongerenevenement (EYE) in juni 2018, waar duizenden jongeren uit heel Europa samenkomen om hun visie op de toekomst van de EU te bespreken.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20171201STO89305

Gecreëerd: 06-12-2017 - 16:34


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven