r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Economische en Financiële Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 mei 2018 10:00 - 18:00
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Voornaamste agendapunten

De ministers dienen risico­verminderende maatregelen voor de banksector af te spreken, die zorgen voor sterkere voorschriften over kapitaalvereisten en over het herstel en de afwikkeling van banken in moeilijkheden.

Daarnaast zullen zij de ‘grondige evaluatie’ van de macro-economische oneven­wichtigheden doornemen en spreken over de prognoses voor vergrijzings­gerelateerde uitgaven in de lidstaten.

Verwacht wordt dat de Raad maatregelen voor het versterken van de administratieve samenwerking op het gebied van btw zal goedkeuren. Eventueel zullen de ministers het eens raken over 2 andere voorstellen over btw: het verminderen van de tarieven voor e-publicaties en het voorkomen van fraude door de btw-aansprakelijkheid facultatief te verleggen.

De ministers zullen de EU-lijst van niet-coöperatieve fiscale rechtsgebieden wellicht aanpassen, en een standaard­bepaling over belastingen goedkeuren voor akkoorden met derde landen.

Naar verwachting zal de Raad eveneens richtlijnen goedkeuren, de ene tot bestendiging van de huidige ondergrens van het normale btw-tarief, de andere voor meer transparantie over fiscale intermediairs.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven