r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Lyon heeft ccess City Award 2018 in de wacht gesleept

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 5 december 2017.

Ter gelegenheid van de Europese Gehandicaptendag heeft de Europese Commissie vandaag bekendgemaakt dat Lyon, in Frankrijk, de Access City Award wint. De stad heeft de prijs gekregen voor haar inclusieve en universele toegankelijkheid.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, bij de presentatie van de award: "Voor deze Commissie komen mensen op de eerste plaats en zij spant zich ten volle in om sociale inclusie een topprioriteit te maken op de politieke agenda. Met de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten op 17 november zijn het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie overeengekomen dat een sociaal en inclusief Europa de te volgen weg is. Onze steden en maatschappijen toegankelijker maken voor personen met een handicap is daarom een must. Ik dank Lyon en alle andere steden die hebben deelgenomen aan deze wedstrijd voor hun inspanningen om dat te verwezenlijken. Ik hoop dat de verwezenlijkingen van deze steden niet alleen talrijke andere steden maar ook alle regionale en nationale overheden kunnen inspireren.

De openbare bussen in Lyon zijn 100 % toegankelijk en ook de toegang tot cultuur is voor allen gegarandeerd, dankzij toegankelijke uitrusting in bibliotheken, zoals leesmachines, leestoestellen voor audioboeken en vergrotingsschermen. De stad heeft ook digitale tools ontwikkeld voor personen met een handicap en 7,8 % van de ambtenaren zijn personen met een handicap, wat aanzienlijk hoger is dan het wettelijke minimum van 6 % als vastgesteld in de Franse wetgeving voor integratie op het werk.

De Europese Commissie heeft de stad Ljubljana (Slovenië) en de stad Luxemburg (Luxemburg) respectievelijk de tweede en derde plaats gegeven. Ljubljana heeft toegankelijkheid in zijn algemeen beleid geïntegreerd met de benoeming van een speciaal adviescomité waarin ook ouderen en personen met een handicap vertegenwoordigd zijn zodat zij rechtstreeks worden betrokken bij de beleidsvorming in de stad. De stad Luxemburg heeft talrijke inspanningen gedaan om burgers bewuster te maken over handicaps en stigmatisering daaromtrent te vermijden, en om een zeer inclusieve stad te creëren die voor iedereen comfortabel is.

De stad Viborg (Denemarken), ten slotte, heeft een speciale vermelding gekregen voor het op elkaar laten aansluiten van haar historische erfenis en het glooiende landschap met toegankelijke infrastructuur.

Achtergrond

De Access City Award wordt georganiseerd door de Europese Commissie en het Europees Gehandicaptenforum en is een van de acties die worden gerealiseerd in het kader van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. Deze heeft tot doel een onbelemmerd Europa tot stand te brengen voor personen met een handicap. Zij blijft de steden erkennen die vandaag een voorbeeldrol spelen voor het opheffen van belemmeringen in heel Europa. De prijs gaat naar steden die hun toegankelijkheid op essentiële punten aantoonbaar en duurzaam hebben verbeterd en die concrete plannen hebben om op de ingeslagen weg voort te gaan. De award moet een inspiratiebron zijn voor andere steden die met gelijkaardige uitdagingen te maken hebben en wil goede praktijken in heel Europa bevorderen.

De Access City Award richt zich op Europese steden met meer dan 50 000 inwoners. De steden moeten aantonen dat zij toegankelijkheid op vier belangrijke gebieden op een alomvattende manier aanpakken: de bebouwde omgeving en openbare ruimten; vervoer en aanverwante infrastructuur; informatie- en communicatietechnologieën, met inbegrip van nieuwe technologieën (ICT); gemeenschapsvoorzieningen en -diensten.

De award wordt toegekend tijdens de jaarlijkse conferentie ter gelegenheid van de Europese Dag van personen met een handicap die door ongeveer 400 deelnemers uit heel Europa wordt bijgewoond.

EU-beleid inzake toegankelijkheid

Europa toegankelijker maken voor personen met een handicap is een belangrijk onderdeel van de algehele EU-strategie inzake handicaps 2010-2020. De strategie biedt een algemeen kader op EU-niveau voor maatregelen op het gebied van handicaps en toegankelijkheid ter aanvulling en ondersteuning van het optreden van de lidstaten. De EU-wetgeving op gebieden zoals vervoer en elektronische communicatiediensten bevat specifieke bepalingen inzake toegankelijkheid. Zo heeft het voorstel van de Commissie voor een toegankelijkheidswet tot doel producten en diensten toegankelijker te maken voor personen met een handicap. Het Europees Parlement heeft in september gestemd over een verslag inzake de toegankelijkheidswet en op 7 december zal in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Raad Epsco) worden gestemd voor een algemene benadering.

Naast wetgeving en beleid wendt de EU talrijke instrumenten, zoals onderzoek en normalisatie, aan om de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving, ICT en vervoer en de toegankelijkheid op andere gebieden te optimaliseren, en om een EU-brede markt voor toegankelijke producten en diensten te bevorderen.

De winnaars van de vorige awards: 2011, Avila (Spanje); 2012, Salzburg (Oostenrijk); 2013, Berlijn (Duitsland); 2014, Göteborg (Zweden); 2015, Boras (Zweden); 2016, Milaan (Italië); 2017, Chester (Verenigd Koninkrijk).

Meer informatie:

Een toegankelijke versie van dit persbericht is beschikbaar als pdf-bestand of als Word-bestand.

Access City Award 2018

Europese dag van personen met een handicap 2017

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

IP/17/5069

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven